Allt om företagande
Välj kategori

Aktiebolag – Så startar, driver och skapar du tillväxt i ett AB

Driver du ett aktiebolag eller känner starkt att du borde vara egen? Då har du kommit rätt. I den här artikeln går vi igenom hur det funkar när man startar och driver ett aktiebolag, och vad du som företagare behöver tänka på när du jobbar i egen regi.

Innehåll

Aktiebolag – Så startar, driver och skapar du tillväxt i ett AB
1.
Vad är ett aktiebolag?
2.
Vad kostar ett aktiebolag?
3.
Fördelarna med ett aktiebolag
4.
Vilka andra bolagsformer finns?
5.
Så registrerar du ett aktiebolag
6.
Aktiebolag i korthet
7.
Krångliga ord om aktiebolag
8.
Vill du slippa tänka på ekonomi och bokföring i ditt aktiebolag?
9.
10.
11.
12.
13.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare. Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att bolaget har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna av aktiebolaget är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har.

När man väljer aktiebolag som företagsform riskerar man därmed inte att förlora mer än det kapital som man har satsat i bolaget, till skillnad från exempelvis en enskild firma där man som fysisk person blir betalningsskyldig för företagets skulder.

De pengar man satsar i aktiebolaget kallas ägarkapital och de delas upp i lika stora andelar. Det är där aktierna kommer in – andelarna är det som blir aktierna i aktiebolaget.


Pssst! Behöver du hjälp att starta ditt aktiebolag? Läs mer om hur Wint kan hjälpa dig med det – helt gratis!

Personer i ett aktiebolag

När man startar ett aktiebolag så behöver även en styrelse tillsättas. Styrelsen ska bestå av minst en eller två ledamöter och en suppleant, alternativt minst tre ledamöter med eller utan suppleanter. Vill man ha en vd i bolaget så tillsätts denne av styrelsen. 

Reglerna att ett aktiebolag kräver en styrelse gäller även fåmansbolag, det vill säga om du ensam startar aktiebolaget. Styrelsens roll varierar väldigt mycket beroende på företagets storlek. För små företag sätter man en styrelse mest för att uppfylla de krav som finns, och ofta är det kanske någon ur familjen eller släkten som skrivs in i styrelsen, i alla fall till en början.

Viktigt att veta om styrelsen i ett aktiebolag är att det är den som ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningar upprättas och kommer Bolagsverket till handa. Det är nämligen när det ovan inte sker som man kan bli personligt betalningsansvarig, även fast man driver ett aktiebolag.

Aktiebolag, så driver du ett
När man startar ett aktiebolag så behöver även en styrelse tillsättas.  Styrelsen ska bestå av minst en eller två ledamöter och en suppleant, alternativt minst tre ledamöter med eller utan suppleanter.


Vad kostar ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag behöver du ett aktiekapital på 25 000 kr. Det blir grunden i ditt aktiebolag, och i utbyte mot de 25 000 kronorna du sätter in på företagets konto får du aktier som bevis för att du är ägare i bolaget. 

Det är när du har betalat in 25 000 kr till det företagskonto du öppnar hos banken, som banken i sin tur utfärdar ett så kallat likvidintyg som bekräftar att inbetalningen avser aktiekapitalet. Det intyget skickar du sedan till Bolagsverket för att ansöka om ditt nya aktiebolag.

Du kan använda aktiekapitalet i verksamheten

Aktiekapitalet är ingen kostnad för aktiebolaget och kan därför användas i verksamheten. Du kan alltså köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget, såsom dator eller utrustning som du behöver i ditt företag.

Viktigt att tänka på är att när mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler och aktieägarna riskerar att bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder. Tänk därför på att tillgångarna minus skulderna, även kallat det egna kapitalet, bör vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Du kan även tillföra aktiekapital

Genom att göra nyemission kan man tillföra aktiekapital till sitt aktiebolag. Ett aktiekapital måste inte motsvara faktiska pengar, utan kan även tillföras i form av andra tillgångar som patent, maskiner eller fastigheter. Om man tillför tillgångar till sitt aktiebolag kallas det för apportegendom, och för att man ska kunna ta upp egendom i aktiebolaget ska detta ha tillåtits i bolagets så kallade stiftelseurkund. En stiftelseurkund är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag, och en sådan upprättar man enkelt med hjälp av en mall från Bolagsverket.

Här hittar du alla mallar Bolagsverket erbjuder för aktiebolag.

Andra regler för publika aktiebolag

För ett så kallat publikt aktiebolag är lägsta tillåtna aktiekapitalet 500 000 kr. Ett publikt aktiebolag får erbjuda sina aktier till försäljning på börsen eller annan marknadsplats för aktier. 

I ett publikt aktiebolag måste även en vd utses, vilket inte krävs i privata aktiebolag. Det är Bolagsverket som registrerar och beslutar om ett aktiebolag är privat eller publikt.

Fördelarna med ett aktiebolag

Som tidigare nämnts är det personliga ansvaret otroligt viktigt när det kommer till att välja bolagsform. Att ett aktiebolag räknas som en juridisk person gör att du är skild från ditt bolag, och du som ägare har inget ansvar att betala företagets eventuella skulder utan riskerar på din höjd att förlora det satsade aktiekapitalet och övriga privata insättningar i bolaget.

Just ansvarsfrågan kan vara extra viktig att ta hänsyn till om du kommer binda upp dig på långvariga hyresavtal för exempelvis kontorslokaler, eller om du behöver ligga ute med mycket pengar innan förväntade inkomster. Till exempel vid stora inköp av lagervaror. 

Du har väl inte missat - 5 saker att tänka över innan du startar aktiebolag

Du har möjlighet till utdelning utöver din lön

Det finns flera skattemässiga fördelar med att driva ett aktiebolag. En av de största är att du, utöver din vanliga lön och förutsatt att du har gjort ett positivt resultat i verksamheten, har möjlighet att plocka ut en utdelning som beskattas lägre än själva lönen.

Den skattemässiga fördelen är störst om du som privatperson har inkomster över brytpunkten för statlig skatt. Det innebär att du tillgodoräknar dig inkomst oavsett om aktiebolaget är din enda inkomstkälla, eller om du har en anställning och driver aktiebolaget vid sidan av.

Här kan du läsa mer från Skatteverket och se beloppet för brytpunkten

Aktiebolag, så driver du ett
En fördel med att driva aktiebolag är att du även har möjlighet till utdelning utöver din vanliga lön.

Fördel när aktiebolaget växer 

Även om det kanske bara är du i aktiebolaget just nu kan man ju aldrig veta vad som händer om ett halvår, ett år eller tre år. Förhoppningsvis kanske din verksamhet går så bra att du behöver anställa?

När du går från enmansföretag till att ha anställda ökar omedelbart dina risker. De fasta utgifterna ökar och du som ägare har ansvar för inte bara din egen utan även dina anställdas privatekonomi. Det är visserligen möjligt att anställa folk även i en enskild firma, men de flesta experter är eniga om att aktiebolaget är att rekommendera – framförallt på grund av riskerna. 

Om du vet med dig att du har som mål att aktiebolaget ska växa i framtiden kan det alltså vara en god idé att satsa på ett aktiebolag redan nu.

Med aktiebolag kommer även skattefria förmåner

När man driver aktiebolag finns det förmåner som är skattefria, som friskvård, särskilda gåvor till anställda och försäkringar. Skattefria förmåner kan man bara tillgodoräkna sig om man driver ett aktiebolag – de allra flesta förmåner ges nämligen bara till anställda, vilket man räknas som i ett aktiebolag. I en enskild firma eller ett handelsbolag räknas man inte som anställd och kan alltså inte erbjuda sig själv förmåner. Dessutom finns det en hel privata kostnader som du kan ta på ditt aktiebolag. Läs mer om dessa här.

Kortfattat: Varför ska man starta ett aktiebolag?

  • Lätt att skilja på den egna och aktiebolagets ekonomi
  • Du kan erbjuda dig själv skattefria löneförmåner Läs mer om skattefria förmåner i aktiebolag här. 
  • Bra för den som tar ut utdelning och lön efter pensionering
  • Bolaget kan placera i aktier och aktiefonder
  • Bättre skatteregler vid försäljning av bolaget
TIPS: Webinar - De 5 viktigaste stegen att tänka på innan du startat AB som konsult

Vilka andra bolagsformer finns?

Det finns flera olika bolagsformer att välja mellan, och alla fungerar på olika sätt. Det här är vad som skiljer de olika bolagsformerna åt:

Enskild firma

Även kallat enskild näringsverksamhet. Ofta är denna bolagsform inkörsporten till företagandet, då det inte krävs något startkapital för att starta företag som enskild näringsidkare. 

Viktigt att komma ihåg är att företagaren i en enskild näringsverksamhet är personligt ansvarig för avtal som ingås och för företagets skulder. Ditt personnummer blir företagets organisationsnummer, vilket gör att det inte finns någon klar ansvarsgräns mellan din och företagets ekonomi.

Precis som med ett aktiebolag är du med en enskild firma bokföringsskyldig. Du behöver enligt lag ha koll på dina papper och kvitton – och bokföra dem.

Aktiebolag, så driver du ett
Många tänker att enskild firma är ett bra första steg när man börjar driva företag, men faktum är att det finns många fördelar med att driva AB istället. I den här artikeln listar vi några av dem.


Handelsbolag och kommanditbolag

De här två bolagsformerna är alternativ till aktiebolag om man är minst två personer som ska driva företag tillsammans. Här finns inte heller krav på startkapital, men det är biten kring det personliga ansvaret för företagets ekonomi som utgör skillnaden. 

I ett handelsbolag delar samtliga ägare ett solidariskt och personligt ansvar för företagets ekonomi, vilket så klart kräver hög tillit ägarna emellan. Här är det viktigt att bolagsavtal upprättas mellan ägarna – redan från start. 

I ett kommanditbolag måste minst en person ha fullständigt personligt ansvar för företagets ekonomi, och kallas då för komplementär. De övriga delägarna ansvarar endast för sin egen kapitalinsats i bolaget. 

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening kräver minst tre personer eller företag för att startas. En ekonomisk förening är medlemsbaserad, och syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För att vara medlem bestämmer föreningen själv hur stor insats som krävs, och kan alltså vara allt från en krona och uppåt. 

Som medlem ska man sedan ha nytta av föreningen som konsument, producent eller anställd. Klassiska exempel på ekonomiska föreningar är matkedjan Coop och det är även en vanlig bolagsform inom lant- och skogsbruk.

Ännu mera tips: 3 goda skäl att driva aktiebolag istället för enskild firma

Så registrerar du ett aktiebolag

Om du med hjälp av ovan information har fattat beslutet att det är ett aktiebolag du vill driva – grattis! Du har en spännande tid framför dig. Registrerar ett aktiebolag gör du via verksamt.se, och följer du nedan länk hittar du en steg för steg guide hur du går till väga.

Så registrerar du ett aktiebolag steg för steg

Aktiebolag i korthet

  • Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare. Eftersom aktiebolaget räknas som en juridisk person är grundarna/ägarna inte själva ansvariga för de skulder aktiebolaget har
  • Att starta ett aktiebolag kräver 25 000 kr i startkapital, och de pengarna blir grunden i aktiebolaget och kallas för aktiekapital
  • Aktiekapitalet kan användas för att köpa tillgångar du behöver i företaget, så som dator eller utrustning, men tänk på att inte förbruka mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet
  • Nyemission kallas det när du tillför mer aktiekapital till bolaget
  • Driver du ett aktiebolag har du skattemässiga fördelar i form av att kunna ta utdelning utöver din lön
Aktiebolag, så driver du ett
Driver du ett aktiebolag har du skattemässiga fördelar i form av att kunna ta utdelning utöver din lön.

Krångliga ord om aktiebolag

Juridisk person

En juridisk person är ett företag eller en verksamhet som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person. Det innebär att den juridiska personen kan ingå avtal, ha anställd personal och ha skulder, precis som en fysisk person.

Fysisk person

En verklig individ. Startar man exempelvis en enskild firma gör man det som fysisk person, och man är då personligen ansvarig för ekonomin i företaget.

Eget kapital

Eget kapital är en post i balansräkningen och är det belopp som ägarna satsat i aktiebolaget. Det omfattar både startkapitalet men också eventuella tillskott som satts in i efterhand. Även vinster som återstår efter en aktieutdelning eller egna uttag räknas till det egna kapitalet. Man kan också säga att Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Ägarkapital

Ägarkapital är ett annat ord för Eget kapital, samma sak med andra ord.

Aktiekapital

Det belopp som skjuts in av ägarna när man startar ett aktiebolag. Det lägsta aktiekapitalet som är tillåtet i ett aktiebolag är 25 000 kronor.

Likvidintyg

Ett bankintyg som Bolagsverket vill ha innan de granskar din ansökan om att starta ett aktiebolag. Likvidintyget visar att aktiekapitalet är inbetalt på ett företagskonto hos banken, och utfärdas alltså av densamma.

Företagskonto

Ett transaktionskonto som man öppnar hos en bank för att hantera bolagets in- och utbetalningar.

Apportegendom

Annan egendom än pengar som tillförs ett aktiebolag. Exempel på apportegendom är aktier, varulager, fastighet och patent. Det är bara egendom som är till nytta för företaget som får användas som apportegendom.

Stiftelseurkund

En stiftelseurkund är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Det är du som startar aktiebolaget som kallas för stiftare, och stiftelseurkunden skickas tillsammans med registreringen till Bolagsverket.

Här kan du läsa mer vad en stiftelseurkund ska innehålla.

Nyemission

När ett aktiebolag erbjuder nya ägare och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier, kallas detta för nyemission. Detta gör man för att få in mer kapital till företaget. 

Balansomslutning

Balansomslutningen visar summan av respektive sida i balansräkningen. Det vill säga: tillgångar på ena sidan respektive skulder och eget kapital på andra sidan.

Ledamöter

En person som har rösträtt i en styrelse, och som har i uppdrag att verka enligt aktiebolagets stadgar

Suppleant

Som suppleant agerar man ersättare om en ordinarie person ur styrelsen är frånvarande. En suppleant får gärna närvara vid alla möten för aktiebolaget, men om man som suppleant har rösträtt är upp till varje företag att bestämma.

Vill du slippa tänka på ekonomi och bokföring i ditt aktiebolag?

Alla ska kunna starta och driva aktiebolag. Det tycker i alla fall vi på Wint. Därför har vi gjort det så enkelt som det bara går att starta och driva aktiebolag. Och vet du. Du som ännu inte har startat ditt aktiebolag kan till exempel få ett helt nystartat aktiebolag - även kallat lagerbolag - kostnadsfritt av oss på Wint. Givetvis inklusive bankkonto och kopplingar till såväl Skatteverket som vår bokföringstjänst! Läs mer om det erbjudandet här.

Du som redan är igång med ditt aktiebolag kan istället ta hjälp av Wint för att automatisera bokföringen i ditt aktiebolag. Då tar vi hand om allt vad ekonomiadministration heter. Du kan lägga din tid på annat medan Wint löser allt från bokföring och deklarationer till lönehantering och betalningar. Bakom Wint finns dessutom ett gäng vassa ekonomer som kan hjälpa dig med frågor om företagande, aktieböcker och utdelningar. 

Tycker du Wint låter som något du behöver i din vardag? Anmäl intresse för Wint, så hör vi av oss och berättar mer om hur automatiserad bokföring skulle funka i ditt aktiebolag.

Läs mer här!

Fortsatt läsning

Läs fler artiklar om hur det är att driva aktiebolag

Visa alla artiklar

Vanliga frågor om aktiebolag

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om att använda Wint i sitt aktiebolag.

Visa alla