Allt om företagande
Välj kategori

Moms — så funkar det

Det här med moms kan antingen vara enkelt och lättförståeligt eller kännas riktigt komplicerat och ogreppbart, beroende på från vilket håll man tittar på det. I den här artikeln går vi på djupet i det mesta som har med moms att göra och försöker reda ut vad du som företagare behöver tänka på.

Innehåll

Moms — så funkar det
1.
Vad är moms?
2.
De olika momssatserna
3.
Hur beräknar jag momsen?
4.
Deklarera och betala moms
5.
Hur bokför man moms?
6.
Avdragsgill moms – vad innebär det?
7.
Avdrag vid blandad moms
8.
Moms i korthet – 8 punkter om moms
9.
Krångliga ord om moms
10.
Trött på momsångest och deklarationskrångel?
11.
12.
13.

Vad är moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att momsen ens existerar. För privatpersoner är nämligen momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

Som näringsidkare betalar du endast moms på den kostnad du tillför en vara eller tjänst – dess mervärde. Låt säga att du jobbar som fotograf och köper in rekvisita för 1 000 kr exkl. moms inför en fotografering. Du genomför sedan fotograferingen och fakturerar din kund 3 500 kr exkl. moms för din nedlagda tid samt de färdiga fotona.

Då ska du i praktiken enbart betala moms till staten på 2 500 kr, det vill säga det mervärde som fotograferingen innebär. Det går till såhär:

1. Du köper rekvisita för 1 000 kr + moms = 1 250 kr
2. Du fakturerar din kund 3 500 kr + moms = 4 375 kr
3. När du redovisar månadens moms till Skatteverket kvittas momsen på dina inköp (250 kr) mot momsen på din försäljning (875 kr) och du betalar enbart mellanskillnaden (625 kr), dvs momssumman för de 2 500 kr som du tillfört i värde. 

Det är nämligen den som sålde rekvisitan till dig som ska betala moms på sin försäljningssumma, efter att först ha gjort samma avdrag för sina utgifter.

Det betyder ingående och utgående moms

Som företagare pratar man ofta om moms som ingående och utgående. Ingående moms är den moms du betalar när du köper in en vara eller tjänst, medan utgående moms är den moms du som företagare lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst. Momssumman ska alltid finnas specificerad på kvittot eller fakturan.

Den ingående momsen utgör ingen kostnad för företaget eftersom den kvittas mot den utgående momsen i skattedeklarationen. Om du deklarerar mer ingående moms än utgående moms kommer du få tillbaka den överskjutande summan från staten, medan det motsatta gäller om du deklarerar högre utgående moms än ingående.

Ingående moms är den moms du betalar när du köper in en vara eller tjänst, medan utgående moms är den moms du som företagare lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst.
Ingående moms är den moms du betalar när du köper in en vara eller tjänst, medan utgående moms är den moms du som företagare lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst.  


De olika momssatserna

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.

Men varför finns det olika momssatser?

Att vi i Sverige använder oss av olika momssatser beror på att man anser att viss konsumtion är viktigare eller mer nödvändig än annan. 

Sjukvård, tandvård och skola ska till exempel vara tillgängligt för alla och är därför helt momsfritt, medan man anser att mat inte ska vara onödigt dyr och därför enbart beläggs med 12 % moms. 

Att böcker, tidningar och de flesta (men inte alla) kostnader inom kulturområdet endast beläggs med 6 % moms beror med stor sannolikhet på att det är bra med en välutbildad och välinformerad befolkning.

De olika momssatserna grundar sig alltså i politiska beslut kring vilken typ av varor och tjänster som bör vara mer eller mindre tillgängliga för befolkningen.

Läs mer om de olika momssatserna på Skatteverkets webbplats.

Hur beräknar jag momsen?

Vare sig du säljer dina produkter eller tjänster till företag eller till privatpersoner – eller båda delar – kommer du vid något skede behöva veta vilket ditt pris är såväl inklusive som exklusive moms. 

Mot privatpersoner anger du priset inkl. moms redan på prislappen, medan det är först när du skapar fakturan eller tar betalt på annat sätt som du behöver räkna ut totalpriset gentemot andra näringsidkare.

För att räkna ut ditt pris inkl. moms multiplicerar du priset exklusive moms med 1,25, 1,12 eller 1,06 beroende på vilken momssats tjänsten eller varan har (mer om momssatser nedan). 

En vara eller tjänst som kostar 100 kr exklusive moms och ska beläggas med 25 % moms kostar alltså 125 kr inklusive moms (100 x 1,25 = 125).

Om du istället har ett pris inklusive moms och vill ta reda på vad priset är exklusive moms så ska du istället dividera totalsumman med 1,25 (om momssatsen är 25 %). Om något kostar 200 kr inklusive moms är priset alltså 160 kr exklusive moms och själva momsen uppgår till 40 kr (200 / 1,25 = 160).

I det sistnämnda fallet kan du i praktiken också välja att dra av 20 % från priset inklusive moms, eftersom 1 / 1,25 = 0,8. Detta tillvägagångssätt kallas också för baklängesmoms.

Deklarera och betala moms

Alla företagare ska redovisa och betala moms för de varor och tjänster de handlar med. Själva redovisningen av moms sker i form av en så kallad momsdeklaration och skillnaden mellan den ingående och utgående momsen avgör huruvida företaget ska få tillbaka eller betala in momspengar.

En momsdeklaration måste göras även om företaget inte har någon moms att redovisa för den aktuella perioden, d.v.s. även om man vare sig har köpt eller sålt någonting. Ett företag som inte har någon moms att redovisa ska ange siffran 0 i ruta 49 i Skatteverkets blankett för momsdeklaration.

Månadsmoms, kvartalsmoms eller årsmoms?

Hur ofta momsen ska redovisas (och betalas) beror på vilken redovisningsperiod du har för ditt företag. Detta står angivet på ditt registerutdrag från Skatteverket.

 • Om du i ditt företag har en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kronor per år kan du välja att redovisa moms en gång per år (årsmoms), kvartalsvis (kvartalsmoms) eller varje månad (månadsmoms).
 • Företag som omsätter mellan 1-40 miljoner kronor om året kan redovisa moms kvartalsvis eller månadsvis.
 • Om ditt företag omsätter med än 40 miljoner kronor om året måste du redovisa momsen månadsvis.

Vilket datum ska momsdeklarationen vara inlämnad?

När du ska deklarera och betala moms beror förstås på om ditt bolag är registrerat för årsmoms, kvartalsmoms eller månadsmoms. 

En tumregel att förhålla sig till för små och medelstora företag (med omsättning upp till 40 miljoner) som har månadsmoms är dock att momsen alltid ska deklareras senast den 12:e två månader efter. Momsdeklarationen för april månad ska alltså vara inlämnad senast den 12 juni och för augusti månad senast den 12 oktober.

Om du ska betala moms ska denna betalning finnas på bolagets skattekonto senast ytterligare en månad senare, det vill säga att betalningen av moms för april månad ska ske den 12 juni och betalningen av augusti månads moms sker den 12 oktober.

För att få fram alla viktiga datum för ditt bolags moms och skatteredovisning hänvisar vi till Skatteverkets självservice.

Vilket datum ska momsdeklarationen vara inlämnad?
När du ska deklarera och betala moms beror på om ditt bolag är registrerat för årsmoms, kvartalsmoms eller månadsmoms.


Hur bokför man moms?

Såväl den ingående som den utgående momsen ska tas upp i din bokföring. Om du gör din bokföring själv ska du bokföra ingående moms för dina inköp på konto 2641 och utgående moms för din försäljning på konto 2611 – om det gäller varor eller tjänster med 25 % moms. 

För att bokföra utgående moms på försäljning med en momssats på 12 % gäller konto 2621, medan utgående moms på 6 % bokförs på konto 2631. För ett fullständigt register på de olika bokföringskonton som gäller för moms hänvisar vi till baskontoplanen för 2024 på bas.se. Momskonton börjar på 26.

När hela månadens moms är bokförd på respektive konto summeras de olika beloppen och den utgående momsen kvittas mot den ingående i momsredovisningen till Skatteverket. Om du har mer utgående moms än ingående får du betala överskottet till Skatteverket och om summan för ingående moms är högre kommer du få tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket.

Avdragsgill moms – vad innebär det?

Det faktum att den ingående momsen för dina inköp eller leverantörsfakturor bokförs på ett eget konto och inte tas upp som en kostnad i bokföringen innebär att du har avdragsrätt för moms – eller att momsen är avdragsgill.

Momsen blir på så sätt en summa som får stå lite för sig själv och som sedan kvittas mot momsen på din försäljning. Man brukar därför säga att företag får lyfta momsen eller dra av momsen, vilket helt enkelt innebär att den inte bokförs som en kostnad.

Tänk på att inte all moms är avdragsgill

Men ingen regel utan undantag. Det är nämligen inte så enkelt som att all moms är avdragsgill, trots att utgiften tillhör företaget. Vid exempelvis köp av personbil får man inte göra avdrag för moms, även om kostnaden bokförs i näringsverksamheten. Undantag görs dock för bolag som använder bilen direkt i den momspliktiga verksamheten, till exempel bilskolor, taxibolag och liknande.

Om du däremot skulle leasa/hyra en bil till verksamheten så är halva momsen avdragsgill. Det betyder att du får bara bokföra hälften av momsen på kontot för ingående moms, medan andra halvan ska bokföras som en kostnad.

Ett annat undantag från möjligheten att göra avdrag för moms är representation. För att kunna göra momsavdrag vid representation måste det nämligen finnas ett direkt samband mellan representationen och bolagets verksamhet.

Som regel får du dessutom bara göra avdrag för moms på underlag som uppgår till högst 300 kronor exkl. moms per person och tillfälle – oavsett vad du haft för totalkostnad för representationsbjudningen. Detta innebär i praktiken ett avdrag om maximalt 36 kr/person och tillfälle om du bjudit på mat, eller 75 kr/person och tillfälle om du enbart bjudit på alkohol.

Om du bjudit på både mat och alkoholhaltig dryck och totalsumman överstiger 300 kr/ person ska momsen dras av proportionerligt baserat på fördelningen mellan mat och alkohol (mat beläggs med 12 % moms och alkoholhaltig dryck beläggs med 25 % moms).

Detta kan dock vara lite krångligt, så om du vill kan du istället välja att beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Då har du rätt att göra momsavdrag med max 46 kr per person och tillfälle under förutsättning att minst så mycket moms har debiterats.

Som regel får du dessutom bara göra avdrag för moms på underlag som uppgår till högst 300 kronor exkl. moms per person och tillfälle – oavsett vad du haft för totalkostnad för representationsbjudningen. Detta innebär i praktiken ett avdrag om maximalt 36 kr/person och tillfälle om du bjudit på mat, eller 75 kr/person och tillfälle om du enbart bjudit på alkohol.
Läs mer: Så här räknar du ut dina representationsavdrag – 3 exempel.


Avdrag vid blandad moms

Vissa verksamheter är så kallade blandade verksamheter – eller har blandad moms – vilket innebär att vissa delar av verksamheten är momsbefriad, medan andra delar är momspliktiga.

Det skulle till exempel kunna röra sig om en fotvårdspraktik som bedriver medicinsk fotvård, vilken är momsbefriad, men som också har en liten butik där man tillhandahåller exempelvis strumpor och fotkrämer som är momspliktiga.

Om du bedriver en sådan verksamhet gäller det att ha lite extra koll. Inköp till den del av verksamheten som är momsfri får du nämligen inte göra några avdrag för, eftersom där inte finns någon ingående moms att dra av, medan momsen på inköp till den momspliktiga delen av verksamheten är avdragsgill.

Om du skulle göra inköp som kan kopplas till såväl den momspliktiga som den momsbefriande delen av verksamheten får du dra av en procentuell andel av momsen. Denna andel beräknas enklast med en så kallad momsnyckel – eller fördelningsnyckel – som beräknas genom att dividera den momspliktiga verksamhetens omsättning med den totala omsättningen.

Exempel:
Om din totala omsättning för förra året uppgick till 1,2 miljoner kr och 420 000 kr av den kom från din momspliktiga verksamhet så blir din momsnyckel 35 % (420 000 / 1 200 000 = 0,35.) Det betyder att du får dra av 35 % av den ingående momsen på alla inköp som du kan hänföra till båda verksamheterna – till exempel lokalhyra, telefoni eller redovisningstjänster.

Momsavdrag för blandade verksamheter kan även beräknas på andra sätt. I Skatteverkets rättsliga vägledning kan du ta del av allt du behöver veta om skattskyldigheten och avdragsrätten vid blandad verksamhet.

Moms i korthet – 8 punkter om moms

 • Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster
 • Som näringsidkare betalar du endast moms på den kostnad du tillför en vara eller tjänst – dess mervärde
 • Det finns olika momssatser för olika varor eller tjänster. 25 % är allra vanligast, men även 12 %, 6 % och 0 % förekommer. Verksamheter med 0 % moms kallas momsfria eller momsbefriade
 • Alla företagare ska redovisa och betala moms för de varor och tjänster de handlar med. Själva redovisningen av moms sker i form av en så kallad momsdeklaration
 • Företag som under sin redovisningsperiod har har mer utgående moms än ingående får betala överskottet till Skatteverket och om summan för ingående moms är högre får bolaget tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket
 • Moms kan redovisas årsvis, kvartalsvis eller månadsvis – vanligtvis redovisar man moms senast den 12:e i månaden efter avslutad momsperiod och betala samtidigt.
 • Merparten av all moms är avdragsgill, vilket innebär att den inte tas upp som en kostnad i bokföringen – undantag finns dock
 • Vissa verksamheter kan omfattas av så kallad blandad moms, vilket innebär att en del av verksamheten är momsbefriad, medan andra delar är momspliktig.

Krångliga ord om moms

Utgående moms Den moms du som företagare lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst, d.v.s. de 6, 12 eller 25 % du adderar till priset exkl. moms.

Ingående moms – Den moms du betalar när du köper in en vara eller tjänst.

Momssats – Olika varor och tjänster beläggs med olika hög moms – 0 %, 6 %, 12 % eller 25 %. Dessa kallas för momssatser.

Momskonto – Moms ska inte föras in som en kostnad i bokföringen utan bokförs på ett så kallat momskonto. Ingående moms bokförs på konto 2641 medan utgående moms bokförs på konton som börjar på 261, 262 eller 263, beroende på vilken momssats som gäller. Ingående och utgående moms kvittas sedan mot varandra i momsdeklarationen.

Momsdeklaration – Alla bolag ska redovisa moms till Skatteverket. Denna redovisning görs i en momsdeklaration, där ingående och utgående moms sammanställs och summeras.

Momspliktig – De flesta verksamheter är momspliktiga, vilket innebär att de tillhandahåller varor eller tjänster som ska beläggas med moms och att de ska redovisa moms för sina inköp.

Momsbefriad – Inom vissa verksamheter – exempelvis sjukvård och tandvård – läggs ingen moms på kostnaderna. Dessa är således momsbefriade.

Blandad moms – Bolag som bedriver såväl momspliktig som momsbefriad verksamhet omfattas av så kallad blandad moms, eller räknas som blandade verksamheter.

Trött på momsångest och deklarationskrångel?

Många företagare ser momsen som en ångestfylld del av vardagen och skulle gärna slippa att både räkna på, deklarera och betala sin moms. Tillhör du en av dem så kan Wint vara din räddare i nöden.

När Wint automatiserar din bokföring tar vi nämligen hand om rubbet – allt från bokföring och deklarationer till lönehantering och betalningar. Med andra ord behöver du aldrig mer bry dig om att hålla koll på den 12:e i månaden eller huruvida du har bokfört den ingående momsen på rätt konto eller ej. Det har vårt system tagit hand om – och det har blivit rätt.

Låter detta som en dröm för dig? Anmäl intresse för Wint, så hör vi av oss och undersöker om vi kan automatisera bokföringen i ditt bolag.

Läs mer här!

Fortsatt läsning

Läs fler artiklar om moms och avgifter för företagare

Visa alla artiklar

Vanliga frågor om moms och avgifter

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om moms.

Visa alla