4 vanliga utmaningar för tillväxtbolag – och hur ni övervinner dem

4 vanliga utmaningar för tillväxtbolag – och hur ni övervinner dem

  • Entreprenörskap
  • 25 Oct
    2023

Att starta bolag och förverkliga sin idé är ett stort steg i sig, men några av de största utmaningarna som entreprenörer ställs inför kommer när bolaget ska börja växa och utvecklas. Här berättar vi om fyra vanliga hinder för tillväxtbolag, samt hur ni kan ta er förbi dem.

Många företagare tror att externa faktorer som kapital, rekrytering, försäljning och konkurrens ska vara deras största hinder på resan från startup till scaleup. Men faktum är att tillväxtresan är minst lika mycket en intern resa som en extern sådan. Hela organisationen måste skifta fokus när bolaget växer och såväl grundaren som övriga anställda måste utvecklas i takt med verksamheten.

Därför kan det inte sällan skava lite i bolag som befinner sig i en tillväxtresa. De interna processerna måste utvecklas, rutinerna kring intern informationsspridning måste förtydligas och en företagskultur måste byggas i takt med att ni blir fler i bolaget. Här är fyra tips på hur du som driver eget kan förbereda dig för att övervinna troliga hinder på er tillväxtresa.

Vill du lägga all tid på att utveckla bolaget?

Ta reda på hur Wint kan hjälpa dig med bokföringen

1. Bli inte en flaskhals i beslutsfattandet

I början av företagsresan, när ni är få i bolaget och alla är delaktiga i allt, måste fokus ligga på att utveckla en produkt eller tjänst som marknaden vill ha. I det läget är det oftast grundaren som fattar alla beslut – om allt från hur pengar ska hanteras till hur marknadsföringen ska se ut.

När företaget växer måste dock grundaren förflytta sitt fokus från kortsiktig detaljstyrning och inblandning i produktionen till långsiktigt och strategiskt ledarskap med tydliga beslut. Annars blir du som företagsledare en flaskhals som gör att hela organisationen utvecklas långsammare på grund av trögt beslutsfattande.

Se därför till att tidigt delegera och tydliggöra ansvarsfrågan internt. Var tydlig med vem som ska ha ansvar för vad och vilka mål du har med bolaget, hur strategin ser ut och vilka förväntningar som finns. Ju fler ni är som kan fatta beslut, desto snabbare kan ni växa.

2. Glöm inte bort era kunder

I bolag som befinner sig i en tillväxtresa kan man ofta stirra sig blind på just tillväxten och glömma bort det som egentligen är viktigast – nämligen kunderna. Framförallt är risken stor att företagsledaren fastnar i administrativa frågor och glider längre och längre ifrån kunderna och kundnyttan.

Försök därför hitta en balans där du ansvarar strategiskt för bolagets utveckling och tillväxt, men fortfarande har koll på hur ni tas emot av kunderna. De insikter du får genom kundkontakt är essentiella för att utveckla bolaget åt rätt håll.

Glöm inte bort dina anställda. Prioritera kompetensutveckling i bolaget, trots att ni har mycket att göra och ont om tid


3. Jobba aktivt med kompetensutveckling

Inte sällan upplever tillväxtbolag att företaget på sätt och vis växer ifrån sina medarbetare. Kraven på kompetens blir högre ju större och mer specialiserat bolaget blir, vilket innebär att såväl du som dina medarbetare kan behöva utveckla er kompetens. Kanske kan till och med vissa av de ursprungliga medarbetarna behövas bytas ut och personer med nya infallsvinklar rekryteras?

Prioritera kompetensutveckling i bolaget, trots att ni har mycket att göra och ont om tid. Genom att föra en öppen dialog i bolaget om vad var och en behöver bli bättre på kan den interna kompetensen utvecklas i samma takt som tillväxten. Glöm heller inte att vara ärlig mot dig själv – kanske kan även dina kunskaper behöva en uppfräschning?

4. Se till att vara skalbar på alla fronter

I många företag begränsas tillväxten av att man sitter på system och tjänster som inte är byggda för att skalas upp. Allt från anställningssystem och IT-infrastruktur till försäljningsrutiner och bokföringsprogram behöver tillåta skalbarhet och fungera även när bolaget växer. Se därför till att tidigt välja långsiktigt hållbara lösningar, så att ni slipper byta mitt i tillväxtresan.

Wint är en bokföringstjänst som tillåter effektiv skalbarhet och som kan växa i takt med ert bolag. Vi automatiserar merparten av er ekonomi och frigör på så sätt massor med tid som ni kan lägga på mer verksamhetskritiska delar.

När bokföringen görs automatiskt kan ni dessutom följa er ekonomi i realtid, vilket är av högsta vikt för bolag som befinner sig i en tillväxtfas. På så sätt har ni full koll på er ekonomi och kan i god tid undvika likviditetsproblem och förebygga ekonomiska hinder längs vägen.

Hör av dig till oss på Wint så berättar vi mer om hur vi kan stötta er i er tillväxtresa.


Vill du läsa mer på samma ämne? Kolla in dessa artiklar!
Så blir du framgångsrik i ditt entreprenörskap
8 steg för att få ditt bolag att växa
Få mer gjort utan att anställa fler personer

Anmäl dig till Wints mailutskick!