Wints sekretesspolicy

Kul att du hittade hit! Så många är ni inte som vill kolla in hur vi tänker här. Hoppas du kan få svar på det du söker. Ropa till annars!

Vad och varför

Vi samlar in och använder följande information för att tillhandahålla, förbättra och skydda våra tjänster:

Konto. Vi samlar in information, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, fysiska adress, bankkonto, personummer och kopplar den till ditt konto hos oss. Vissa av våra tjänster låter dig få åtkomst till dina konton och din information med andra tjänsteleverantörer, tex Billogram för kundfakturor. Som företagsägare behöver vi veta vem du är, till exempel av penningtvättsskäl.

Tjänster. När du använder våra tjänster lagrar, bearbetar och överför vi dina filer och information. I de fall där vi använder en tredjepartslösning, som vid till exempel skanning, lagras de fysiska papprena hos denna leverantör.

Användning. Vi samlar in information från och om de enheter som du använder för att komma åt tjänsterna. Detta omfattar t.ex. IP-adresser, typ av webbläsare och enhet som du använder, webbsidan som du besökte innan du kom till våra webbplatser och identifierare som är kopplade till dina enheter.

Cookies och andra tekniker. Vi använder tekniker som cookies för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att komma ihåg ditt användarnamn för ditt nästa besök, förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem utifrån den informationen. Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna.

Med vem

Vi kan komma att dela information som diskuteras nedan, men vi kommer inte att sälja den till annonsörer eller tredje part. Det lovar vi.

Andra som arbetar för Wint. Wint använder vissa tillförlitliga tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Dessa tredje parter får åtkomst till din information bara för att utföra uppgifter på våra vägnar och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Andra applikationer. Du kan också ge tredje part åtkomst till din information och ditt konto, till exempel via Wints API:er. Kom bara ihåg att deras användning av dina uppgifter kommer att styras av deras sekretesspolicy och villkor.

Ditt företags administratör och/eller företagsledare. Är du anställd till ett bolag som använder Superkoll är det troligt, att din administratör har åtkomst till och kan kontrollera dina uppgifter och vad du gjort. Se din arbetsgivares interna policy om du har frågor om detta.

Lagar och bestämmelser. Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa lagen; (b) skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (c) förebygga bedrägeri eller missbruk av Wint eller våra användare; eller (d) skydda Wints äganderätt.

Förvaltning av dina data är avgörande för oss och ett ansvar som vi omfattas av. Vi tycker att våra användares uppgifter bör ha samma rättsliga skydd oavsett om de finns lagrade på våra tjänster eller på deras hemdatorers hårddisk. Vi kommer att följa följande principer för statliga dataförfrågningar när vi tar emot, granskar och svarar på statliga förfrågningar om våra användares uppgifter:

  • Var transparent,
  • Bekämpa ospecifika förfrågningar,
  • Skydda alla användare, och
  • Tillhandahåll betrodda tjänster.

Hur

Säkerhet. All kommunikation som går att ha krypterad är krypterad. Vi fortsätter också arbetet med att ta fram fler säkerhetsfunktioner.

Bevarande. Vi kommer att bevara information som du lagrar på våra tjänster så länge som vi behöver för att förse dig med tjänsterna. Om du inte längre är kund hos oss kommer även vi att radera den här informationen när det är möjligt. Men observera: (1) det kan finnas en viss fördröjning vid radering av informationen från våra servrar och lagrade säkerhetskopior och (2) vi kan behålla denna information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal.

Var

Världen över. För att förse dig med tjänsterna kan vi lagra, bearbeta och överföra information på platser världen över, inklusive de utanför ditt land. Information kan även lagras lokalt på de enheter du använder för att komma åt tjänsterna. Vi följer dock de lagar som finns för att lagra bokföringen inom Sveriges gränser.

Ändringar

Om vi ​​involveras i en omorganisation, fusion, förvärv eller försäljning av våra tillgångar, kan din information överföras som en del av affären. Vi kommer att meddela dig (till exempel via ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto) vid en sådan affär och redogöra för dina val i sådana fall.

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan, och kommer att publicera den senaste versionen på vår webbplats. Om en revidering betydligt minskar dina rättigheter kommer vi att meddela dig.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om Wint, våra tjänster och sekretess? Kontakta oss på hej@wint.se.