Wints integritetspolicy

Funderar du på hur vi hanterar dina personuppgifter? Wint Group AB och dess koncernbolag (“Wint” eller “vi”) tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi samlar in och varför. Självklart sker all hantering enligt alla tillämpliga lagar och regler. Här kan du läsa precis hur det går till.

Personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med “personuppgifter” eller “data” menar vi de uppgifter som vi har och samlar in om dig som befintlig eller potentiell kund, prenumerant av vårt nyhetsbrev eller besökare av vår sajt.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att allt från namn och kontaktuppgifter till IP-adress eller intressen kan anses vara personuppgifter.

Allt som sker med dina personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, vare sig det sker automatiskt eller manuellt. Behandling av personuppgifter innefattar alltså till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, framtagning, användning, utlämning, spridning, justering, radering eller förstöring.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR) – en så kallad rättslig grund. Det finns ett antal rättsliga grunder att luta sig mot, men all Wints behandling av personuppgifter grundar sig i någon av följande två: “Samtycke” eller “Fullgörande av avtal”.

Dessa innebär kort och gott antingen (1) att du lämnat ditt samtycke till behandlingen eller (2) att behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra ett avtal med dig.

Insamling av personuppgifter och hur vi använder dem

Prenumeration på nyhetsbrev och e-postutskick samt webinars

När du väljer att prenumerera på Wints nyhetsbrev, anmäla dig till webinars eller ladda ner en guide på Wints hemsida fyller du i ett formulär där du får ange dina kontaktuppgifter. Genom att fylla i detta formulär godkänner du vår lagring av dina personuppgifter samt att, via e-post, ta emot vårt återkommande nyhetsbrev, information om relevanta nyheter och guider samt produktinformation från Wint.

Rättslig grund: Samtycke

Intresseanmälan på wint.se

Om du överväger att bli kund till oss på Wint, eller vill ställa frågor om hur Wints tjänst fungerar får du fylla i ett kontaktformulär på sajten, där du anger dina uppgifter så att vi kan kontakta dig med mer information. I detta fall behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna föra en dialog och/eller inleda en kundrelation med dig. Om den eventuella affären skulle utebli behåller vi dina personuppgifter i syfte att förse dig med relevanta ekonominyheter, nyhetsbrev samt information om produktnyheter, såvida du inte begär att vi ska radera uppgifterna, till exempel genom att avanmäla dig från våra e-postutskick.

Rättslig grund: Samtycke

Kundrelation

När du blivit kund till Wint behandlar vi din data och dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som användare och för att kunna hantera och leverera tjänster i enighet med ditt avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Vem får tillgång till din data?

Vi kan komma att lämna ut din information om vi anser det vara nödvändigt för att fullfölja ett avtal, utveckla vår tjänst eller på annat sätt föra våra processer framåt. De parter som kan komma att få tillgång till din data är:

Underleverantörer och andra som arbetar för Wint

Wint använder vissa tillförlitliga tredje parter, och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Det innebär att även dessa parter – såväl inom som utanför EU/ESS – behöver viss information om dig som kund.

Tredje part får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än vad som anges i våra villkor till dem. I relation till samarbetspartners utanför EU/ESS vidtas särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.

Andra applikationer

Du kan, genom ditt eget godkännande, ge tredje part åtkomst till din information och ditt konto genom exempelvis Wints API:er. Deras användning av dina uppgifter kommer då att styras av deras sekretesspolicy och villkor.

Myndigheter, lagar och bestämmelser

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – till exempel till polisen. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att (1) följa lagen; (2) skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (3) förebygga bedrägeri eller missbruk av Wint eller våra användare.

Samarbetspartners vid webinarier, seminarier och event

I de fall Wint arrangerar webinarier, seminarier eller andra event tillsammans med samarbetspartners kan vi i förekommande fall dela anmälningslistorna, samt den data som angivits i samband med anmälan, med den partner som är medarrangör.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Wint. Detta gäller dock bara om det sker på din egen begäran.

Hur vi skyddar data & hur länge vi sparar den

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Därför krypteras all kommunikation som går att ha krypterad. Vi fortsätter även vårt arbete med att utveckla nya säkerhetsfunktioner för att skydda våra kunder, samarbetspartners och övriga intressenters data.

Wint sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du inte längre är kund hos oss kommer vi att radera din information när det är möjligt, men observera att det (1) kan finnas en viss fördröjning vid radering av våra servrar och säkerhetskopior och (2) att vi kan behålla information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal.

Personuppgifter om dig som angivit intresse eller valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev hanteras av oss tills du begär att vi raderar dem, till exempel genom att avanmäla dig från våra e-postutskick.

Dina rättigheter

Viss behandling av din data baseras på att vi har ditt samtycke, vilket du alltid har rätt att återkalla. För att tillhandahålla dig som kund våra tjänster behöver vi dock behandla och hantera din data. Om du väljer att inte lämna din data till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla de tjänster du önskar.

Du har även rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst:

  • begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig
  • begära att få felaktiga uppgifter rättade
  • begära att Wint ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter
  • begära att begränsa vår hantering av dina personuppgifter
  • begära att vi delar dina uppgifter till tredje part
  • invända mot vår behandling av personuppgifter.

Kontakta i så fall Wint på de kontaktuppgifter som anges nedan. Du kan även lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Wint Group AB (556995-6914) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas inom koncernen. Vi bestämmer syftet med behandlingen och avgör på vilket sätt den ska gå till. För frågor om vår datahantering, kontakta hej@wint.se

Cookies

Vi använder tekniker som cookies för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem utifrån den informationen samt att komma ihåg din mailadress för att underlätta nästa gång du ska fylla i ett formulär på sajten.Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna. Gå till wint.se/info/cookies för mer information om hur vi hanterar cookies.

Ändring av denna integritetspolicy

Wint kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Senast ändrad: 2018-05-17.