Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

  • Ekonomi
  • 9 Apr
    2024

Är du delägare i ett aktiebolag som är i behov av kapital? Eller vill du satsa mer pengar i din verksamhet för att ta den till nästa nivå? Då kan ett aktieägartillskott vara ett alternativ värt att överväga. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott och hur de påverkar ditt företag.

Vi tar det från början. Aktieägartillskott, vad betyder det ens? Jo, ett aktieägartillskott är när aktieägarna i ett AB väljer att satsa mer kapital i företaget. Behovet att tillföra kapital kan antingen ha att göra med att företaget har gått med förlust en längre tid – vilket kan leda till att halva det egna kapitalet är förbrukat – eller så önskas det tillföra mer kapital för att ägarna vill expandera och lägga i nästa växel. 

Ett aktieägartillskott är ett alternativ till nyemission och när man gör ett tillskott regleras det i ett så kallat aktieägaravtal. Aktieägaravtalet innehåller bestämmelser om till exempel när och hur mycket kapital som aktieägarna ska gå in med i företaget. Det är även här det bestäms om aktieägartillskottet ska vara villkorat eller ovillkorat. 

Tillskottet kan ske på två olika sätt; det ena är att ägarna betalar in pengar till företaget och det andra är att ägarna istället efterskänker eventuella skulder som företaget har till dem sedan tidigare.

Vill ni ha bättre koll på bolagets ekonomi?

Se hur Wint kan hjälpa er

Villkorat aktieägartillskott – med krav om återbetalning

När ett företag gör ett aktieägartillskott är det allra vanligast att göra det villkorat. Det innebär att tillskottet lämnas med villkor att det i framtiden ska betalas tillbaka till aktieägarna – förutsatt att det finns tillräckligt med vinst i företaget igen, vill säga. 

Viktigt att ha med sig är att även om aktieägartillskottet genomförs med villkor om återbetalning, är det inte detsamma som ett krav på återbetalning. Hade det varit ett krav så hade nämligen aktieägartillskottet setts som ett lån och därmed blivit en skuld för företaget – vilket inte stärker det egna kapitalet.

Återbetalning av ett aktieägartillskott sker ofta successivt och kräver en ordinarie eller extra bolagsstämma. Att betala tillbaka aktieägartillskottet går före en eventuell utdelning till aktieägarna vilket i praktiken innebär att det är svårare att få tillbaka ett aktieägartillskott än om det hade varit ett lån. 

När verksamheten börjar gå bättre, och det finns pengar i företaget, måste du fortfarande vänta på en ordinarie bolagsstämma som kan fastställa det utdelningsbara egna kapitalet från det senaste verksamhetsåret. Du kan med andra ord inte betala tillbaka ett aktieägartillskott till dig själv så fort det går bättre i företaget igen, utan det måste beslutas på en bolagsstämma och det måste finnas gott om pengar i kassan igen.

Om vi ser på villkorade aktieägartillskott ur en skattemässig synpunkt så hanteras de som ett lån. Detta innebär att när bolagsstämman beslutat om återbetalning av villkorat aktieägartillskott genom utdelning, så slipper du att skatta på det beloppet. Skatt på utdelning börjar du betala först när hela ditt villkorade aktieägartillskott är återbetalt.

Läs också: 3 lösningar för mer pengar till företaget

Ovillkorat aktieägartillskott – utan villkor om återbetalning

Ett ovillkorat aktieägartillskott är inte reglerat av några villkor som ger dig rätt att få tillbaka pengarna som du satsar till bolaget. Så varför väljer vissa att göra ett ovillkorat aktieägartillskott? 

Det finns vissa skattemässiga fördelar att inte sätta villkor för återbetalningen. Det höjer nämligen aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna vilket gör skillnad vid beräkningen av den lågbeskattade utdelningen på din K10:a, givet att du använder huvudregeln (löneregeln) och inte schablonbeloppet.

Ovillkorade aktieägartillskott förekommer även vid vinstberäkningen vid en eventuell framtida försäljning av företaget – då ger ett ovillkorat aktieägartillskott dig ett högre omkostnadsbelopp vilket gör att vinsten vid försäljningen blir lägre vilket i sin tur även ger en lägre skatt. 

Vill du få hjälp när det kommer till bokföring och sånt här?

Vi hör dig. Som företagare har du fullt upp med att driva ditt bolag och se till att ta din business framåt. Därför har vi på Wint skapat en lösning som tar hand om allt som har med bokföring att göra – så att du slipper.

Till en fast månadskostnad får du tillgång till en automatiserad bokföringstjänst som sköter hela ditt aktiebolags bokföring och ser till att du alltid har aktuella siffror tillgängliga i appen. Så att du enkelt kan fatta rätt beslut, direkt när du måste fatta dem. Dessutom ingår support från våra ekonomer som alltid finns där med råd och stöd om du har några frågor – som när du undrar om villkorat och ovillkorat aktieägartillskott till exempel. 

Vill du veta mer om Wint? Anmäl intresse här, så ringer vi upp!

Anmäl dig till Wints mailutskick!