Förbrukat eget kapital – vad innebär det?

Förbrukat eget kapital – vad innebär det?

  • Ekonomi
  • 13 Sep
    2023

Att ha koll på sitt bolags ekonomi är viktigt – speciellt i tider när företaget kanske går lite sämre. Du vill nämligen till varje pris undvika att hamna i ett läge som kallas “förbrukat eget kapital”. Men vad är eget kapital, när är det förbrukat och vad innebär ett sånt läge för ditt företag?

Du som driver aktiebolag har säkert vid något tillfälle – kanske i samband med att du startade ditt första bolag, kanske senare – fått höra att du ska undvika att förbruka det egna kapitalet. Och det stämmer. Men varför? I den här artikeln går vi till botten med den frågan. Men vi börjar från början.

Vad är det egna kapitalet?

Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett bolag och kallas ibland även ägarkapital. 

Låt säga att du har ett helt nystartat bolag som ännu inte har några intäkter. De enda tillgångarna i bolaget är än så länge de 25 000 kr du investerat i aktiekapital, men du har kostnader på 5 000 kr för ett inköp du gjort. Då uppgår det egna kapitalet i bolaget för närvarande till 20 000 kr.

I ett omvänt scenario har du ännu inga kostnader men har hunnit fakturera din första kund och fått in 8 000 kr i bolaget, vilket innebär att det egna kapitalet uppgår till 33 000 kr.

Vad innebär då förbrukat eget kapital?

I ett aktiebolag anses det egna kapitalet vara “förbrukat” då dess totala värde uppgår till mindre än halva aktiekapitalet, dvs. mindre än 12 500 kr i ovanstående exempel. Detta är ett läge som inte sällan kan uppstå i just nystartade bolag som har många kostnader innan verksamheten kommit igång på allvar. 

Men även mer etablerade bolag kan hamna i ett läge med förbrukat eget kapital när tiderna är tuffa. Det egna kapitalet anses nämligen förbrukat även när bolaget har ett negativt resultat som är lägre än halva aktiekapitalet. 

Om du går mot ett negativt resultat gäller det därför att hålla extra koll på hur stor förlusten är, så att den inte är större än så kallade “balanserade vinstmedel” och mer än halva aktiekapitalet. Balanserade vinstmedel innebär vinster som du sparat från tidigare år (med avdrag för bolagsskatt).

Låt säga att aktiekapitalet i ditt bolag är 50 000 kr och att du har en balanserad vinst från tidigare år som uppgår till 24 000 kr. Då har du ett totalt eget kapital på 74 000 kr i bolaget. 

För att undvika att förbruka det egna kapitalet får årets förlust alltså inte vara större än 49 000 kr eftersom det skulle innebära att det finns mindre än 25 000 kr kvar (dvs. mindre än halva aktiekapitalet).

Mer läsning: “Så kan tillväxtbolag undvika röda siffror”

Vill ni ha bättre koll på bolagets ekonomi?

Se hur Wint kan hjälpa er
Förbrukat eget kapital – vad innebär det?
Det finns flera sätt att undvika att förbruka det egna kapitalet. Tänk på bland annat att ju högre aktiekapital du har i bolaget, desto större marginaler har du för att göra ett minusresultat. 
TIPS: Behöver du hjälp med att räkna ut hur mycket lön du egentligen bör ta ut? Testa vår lönekalkylator!

Vad händer om halva aktiekapitalet är förbrukat?

Men även om det finns saker att göra för att rädda både resultat och likviditet när bolaget går tungt kan man inte alltid undvika ett scenario där det egna kapitalet får anses förbrukat. Så vad händer då?

Jo, i aktiebolagslagens kapitel 25 står att om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet så måste företagets styrelse snarast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning – annars kan styrelsen bli betalningsansvarig för bolagets skulder.

En kontrollbalansräkning innebär att bolagets tillgångar och skulder redovisas och ställs upp mot varandra ungefär som vid ett bokslut, med skillnaden att kontrollbalansräkningen är lite snällare. Du får nämligen värdera vissa tillgångar högre och vissa skulder lägre i kontrollbalansräkningen än i den vanliga redovisningen.

När kontrollbalansräkningen är klar

Om kontrollbalansräkningen visar att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det förbrukade aktiekapitalet (till exempel genom egna tillskott) eller om bolaget ska likvideras – i annat fall kan du som ägare och eventuella styrelseledamöter bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet trots allt överstiger minst halva det registrerade aktiekapitalet behöver du inte göra någonting utan kan fortsätta verksamheten som vanligt utan extra bolagsstämma. Detsamma gäller om bolagets egna kapital förbättras under tiden som arbetet med att göra kontrollbalansräkningen pågår. Då behöver du inte ens färdigställa den.

Hur undviker jag att förbruka det egna kapitalet?

Det finns flera sätt att undvika att förbruka det egna kapitalet. Dels kan man säga att ju högre aktiekapital du har i bolaget, desto större marginaler har du för att göra ett minusresultat. 

Om du bildade ditt bolag när aktiekapitalet var 50 000 kr, eller till och med 100 000 kr (till skillnad från dagens 25 000 kr), bör du därför undvika att gå i samma fälla som många andra företagare som valt att minska sitt aktiekapital i bolaget och plocka ut överskottet skattefritt. Det kan nämligen vara ett riskfyllt spel eftersom du då lättare kan hamna i kapitalbrist om du inte har ett stort balanserat resultat att förlita dig på när tiderna blir tuffa.

Men de största vinsterna för att undvika att förbruka det egna kapitalet gör du såklart genom att alltid ha stenkoll på ekonomin. Då kan du förebygga och parera eventuella dippar genom allt från kostnadsbesparingar till kapitaltillförsel i form av aktieägartillskott eller nyemission.

Bolag som använder Wint för att hantera sin ekonomi har stenkoll. De kan nämligen följa den i realtid och får dessutom löpande månadsbokslut som berättar hur bolaget mår. På så sätt kan de hela tiden hålla koll på hur det går för bolaget och kan agera i tid om det skulle behövas.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig till en mer effektiv vardag där du dessutom får stenkoll på ditt bolags ekonomi. Anmäl ditt intresse för Wint så hör vi av oss!

Mer läsning: “7 råd som maxar din ekonomi när du driver företag”

Anmäl dig till Wints mailutskick!