Tre nycklar för att rädda likviditeten i kristider

Tre nycklar för att rädda likviditeten i kristider

  • Ekonomi
  • 27 Mar
    2020

Just nu är det många företagare som känner oro inför det svajiga företagsklimat som utbrottet av COVID-19 resulterat i. De flesta bolag upplever drastiska dippar när det gäller såväl inkomster som nya affärer vilket skapar osäkerhet inför framtiden. Då är det viktigare än någonsin att hålla koll på kassaflöde och likviditet.

Vi befinner oss i osäkra tider, med ett virusutbrott som rivit djupa sår i hela världens ekonomi. I Sverige står många företagare handfallna inför den nya situation de ställts inför och allt fler går på knäna såväl mentalt som ekonomiskt.

Men än behöver inte sista loppet vara kört. Här delar Caroline Säisä, CFO på Wint, med sig av tre nycklar som hon anser vara viktiga för att kunna ta sig ur krisen med företagets hälsa i behåll.

Se över bolagets kostnader

När inkomsterna minskar eller uteblir är det likviditeten, det vill säga bolagets förmåga att betala sina skulder, som får ta den hårda smällen. Därför är det viktigare än någonsin att granska bokföringen och se över sina utgifter. Gör en prognos för likviditeten utifrån olika scenarion. Hur länge räcker det du har på kontot idag?

Gå därefter igenom alla kostnader, såväl fasta som tillfälliga, och försök strypa så många som möjligt, så fort som möjligt. Inled också en dialog med dina största leverantörer för att se vilka lösningar ni skulle kunna hitta för att hålla båda parters affärer flytande.

När det gäller att dra in på kostnader är uttrycket “många bäckar små” i högsta grad relevant. Allt från att säga upp prenumerationer på magasin till att avsluta abonnemang för mjukvara eller webbaserade tjänster kan bidra till att behålla likviditeten på en nivå som gör det möjligt att betala bolagets kostnader så länge som möjligt. Du kan alltid återuppta dina prenumerationer när saker och ting har återgått till det normala.

Ladda ner: Wints checklista med 21 tips för bolag som behöver minska sina kostnader.

Kan du få hjälp med finansiering?

Att strypa onödiga kostnader är en åtgärd för att rädda likviditeten på kort sikt, men på lite längre sikt kommer det behöva komma in pengar i bolaget för att du inte ska hamna på obestånd med dina leverantörer.

Helst vill du såklart klara dig på egen hand, men när du inte längre har möjlighet att fakturera dina kunder kommer du behöva hitta finansiering på annat sätt för att inte pengarna ska sina. Se över vilka parter som skulle kunna hjälpa dig i den situation du befinner dig i.

Lån från banken eller så kallade P2P-lån kan vara en väg att gå. Att kontakta potentiella finansiärer en annan. Håll dig också uppdaterad kring regeringens åtgärdspaket, som de lanserat till följd av Coronaviruset, och gå igenom om det finns något för dig där.

Läs mer: Wint förklarar vad Regeringens åtgärdspaket innebär för företagare.

Vill ni ha bättre koll på bolagets ekonomi?

Se hur Wint kan hjälpa er

Ge inte upp. Var kreativ!

“Desperate times calls for desperate measures”, som det gamla talesättet säger. Om din vanliga affärsidé inte fungerar fullt ut för tillfället är detta ett bra läge att klura ut ett nytt sätt att upprätthålla kassaflödet i bolaget.

Kan du sänka dina marginaler tillfälligt för att överleva likviditetsbristen? Eller varför inte utveckla eller ställa om din affärsmodell? Vissa restauranger har gått ut med en begränsad meny för hemkörning för att inte helt tappa sina intäkter. Andra har på kort tid ställt om från att ha en helt fysisk verksamhet till att sälja sina varor eller tjänster på distans. Kan något liknande tillämpas i din verksamhet?

Det viktigaste att komma ihåg just nu är att den här situationen inte kommer att vara för evigt. Som bokföringspartner till över 1 500 små och medelstora företag är vi på Wint medvetna om situationens allvar, men vill ändå betona att det går att rida ut detta om man lyckas vidta rätt åtgärder.

Vill du minska dina bokföringskostnader ...

… och få mer tid till verksamhetskritiska delar i ditt företagande – som att utveckla din affär eller maxa ditt sälj? 

Wint kan hjälpa dig att automatisera din ekonomihantering och på så sätt ge dig bättre koll på bolagets ekonomi, i realtid. Dessutom är chansen stor att vi också sänker dina bokföringskostnader eftersom vi erbjuder ett fast pris och frigör mycket tid som du kan lägga på annat. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Anmäl dig till Wints mailutskick!