Holdingbolag – vad är det och när ska du starta ett?

Holdingbolag – vad är det och när ska du starta ett?

  • Entreprenörskap
  • 15 Nov
    2023

Har du, liksom många andra företagare, hört talas om att det kan finnas fördelar med att starta ett holdingbolag, men aldrig riktigt orkat sätta dig in i vilka de fördelarna är? Då är det här din räddande artikel i nöden. Här går vi nämligen till botten med såväl fördelar som nackdelar med det omtalade holdingbolaget. Häng med!

Ett holdingbolag är egentligen som vilket annat aktiebolag som helst, med skillnaden att bolaget oftast inte bedriver någon egen verksamhet, utan istället äger aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget är med andra ord ett så kallat moderbolag till ett eller flera dotterbolag som i sin tur bedriver verksamhet.

Varför ska jag starta ett holdingbolag?

Företagare som startar holdingbolag kan göra det av flera skäl – inte sällan handlar det om att man vill maximera sina inkomster och minimera sin skatt, eller för att man vill skydda upparbetade vinster i sitt bolag. Här nedan listar vi de fem vanligaste anledningarna. Kanske kan någon av dessa vara skäl nog för dig att starta ditt första holdingbolag?

1. Du vill skydda tidigare års vinster

Låt säga att du driver ett verksamhetsbolag som gått bra det senaste året (eller åren), så att du har en upparbetad vinst i bolaget. Då finns alltid en risk att förlora detta kapital om du skulle låta det finnas kvar i verksamhetsbolaget. Därför kan det löna sig att ha ett holdingbolag.

 Om du skulle ha ett holdingbolag så skulle du nämligen kunna dela ut dina vinster från verksamhetsbolaget till holdingbolaget och på så sätt skydda kapitalet från externa parter vid exempelvis stämningar, konkurser eller liknande. 

Pengarna beskattas dessutom inte i holdingbolaget utan beskattning sker först när du delar ut pengarna till en fysisk person, vilket innebär att du kan planera din lågbeskattade utdelning efter din egen K10, samtidigt som pengarna är säkrade på sikt.

Läs mer: Så här funkar utdelning

2. Du driver bolag med andra

Om vi fortsätter på temat utdelning, så kan holdingbolaget vara en smart fördel för dig som driver ett verksamhetsbolag tillsammans med andra. Om ni som privatpersoner står som delägare i verksamhetsbolaget måste ni nämligen dela på schablonbeloppet på er K10 när ni använder er av den så kallade förenklingsregeln för utdelning.

Men om varje delägare istället skulle starta varsitt holdingbolag som i sin tur äger aktierna i verksamhetsbolaget får var och en av er tillgodoräkna er hela schablonbeloppet på er K10 (183 700 kr för 2021), eftersom ni äger 100 % av aktierna i ert respektive holdingbolag.

På så sätt får ni alla möjlighet att plocka ut en större utdelning, samtidigt som var och en själv kan välja om, eller när, man privat vill plocka ut pengarna från holdingbolaget och skatta av dem, eller eller om man hellre vill investera dem i annan verksamhet.

TIPS: Funderar du på hur ett bokslut går till i ett AB? Här är svaren på alla dina frågor

Vill du ha hjälp att starta ett holdingbolag?

Ja, hjälp mig att starta!

3. Om verksamhetsbolaget ska säljas

När du som privatperson säljer ditt bolag är risken stor att vinsten överstiger beloppet på din K10 vilket innebär att den överskjutande delen av vinstsumman beskattas som inkomst av tjänst (ca 52 %).

Om verksamhetsbolaget istället skulle säljas av ditt holdingbolag dras ingen skatt på vinsten. Istället kan du satsa pengarna i en ny verksamhet om du skulle vilja det. Du skulle också kunna parkera pengarna i holdingbolaget och plocka ut dem över flera års tid, för att matcha exempelvis schablonbeloppet i din K10. På så sätt minskar du skatten och kan få ut en större del av försäljningssumman. 

4. När du vill låna ut pengar mellan dina bolag

Om du driver flera olika bolag, varav något eller några har bättre likviditet än andra, kan det uppstå tillfällen då man skulle vilja låna ut pengar mellan bolagen. Det får du dock inte göra om du som fysisk person står som ägare av flera fristående bolag.

Om du däremot skulle äga ett holdingbolag som i sin tur äger mer än 50 % av de olika verksamhetsbolagen kan en sådan utlåning vara möjlig. Ett holdingbolag (moderbolag) och  dess dotterbolag bildar nämligen en koncern, vilket ger möjlighet att under vissa förutsättningar låna ut pengar mellan bolagen.

5. Du vill jämna ut resultatskillnader mellan bolagen i din koncern

Om du (enligt exempel 4) bildat en koncern, istället för att driva flera fristående bolag, kan du också om holdingbolaget äger minst 90 % av aktierna i verksamhetsbolagen lämna så kallat koncernbidrag mellan de olika bolagen. Ett koncernbidrag är en överföring av pengar mellan bolag i en koncern för att jämna ut resultatskillnader.

Förutom att utjämna resultatet mellan bolagen kan koncernbidraget också användas för att ge skattemässigt positiva effekter. Du skulle till exempel kunna minska skatten i ett vinstdrivande bolag genom att flytta resultat till ett bolag i koncernen som redovisar förlust, genom att lämna koncernbidrag.

Hur startar jag ett holdingbolag?

Att starta holdingbolag är inte krångligare än att starta ett vanligt aktiebolag. Du kan antingen välja att köpa ett så kallat lagerbolag om du vill att det ska gå riktigt snabbt, men du kan också lösa registreringen helt själv direkt på verksamt.se.

Behöver du stöd i registreringen?

Ladda ner vår guide “Så startar du ett holdingbolag – steg för steg”, så hjälper vi dig på vägen. 

Starta före årsskiftet!

För att fullt ut kunna dra nytta av ditt holdingbolag bör du se till att starta det före årsskiftet. När du äger bolaget den 1 januari får du nämligen tillgodoräkna dig årets gränsbelopp på din K10, vilket ger dig utrymme för högre lågbeskattad utdelning redan nästa år.

Om du istället skulle starta holdingbolaget den 2 januari eller senare måste du vänta ända till nästa årsskifte innan du får ditt första gränsbelopp.

Omstrukturera första halvan av januari

Många bolag använder sig av den så kallade huvudregeln när de beräknar sitt utdelningsutrymme. Det innebär att man måste ta hänsyn till bolagets sammanlagda lönekostnader för året i sin uträkning.

Om du i dagsläget brukar använda dig av huvudregeln och får löneunderlag från ditt verksamhetsbolag vill du såklart inte missa några månader av löner att räkna med för nästa års utdelning. Därför är det viktigt att du äger både holdingbolaget och verksamhetsbolaget privat den 1 januari.

Därefter bör du sälja över aktierna i verksamhetsbolaget till ditt holdingbolag innan årets första löneutbetalning, så att holdingbolaget får tillgodoräkna sig samtliga verksamhetsbolagets löner under året. Om du istället skulle sälja över aktierna i mitten på mars skulle du “förlora” löneunderlaget för januari och februari eftersom verksamhetsbolaget inte ingick i den nya koncernen förrän i mars.

Läs mer: Vad du som företagare bör tänka på innan året är slut 

Din planering är A & O 

Visst låter det bra att driva holdingbolag? Det är det också, i väldigt många fall. Som du förstår gäller det dock att tänka igenom sin tajming innan man skapar sin nya bolagsstruktur, så att man inte går miste om några skattemässiga fördelar.

Om du till exempel vill räkna på löneunderlaget enligt huvudregeln i K10 måste ditt holdingbolag äga mer än 50 % av aktierna i verksamhetsbolaget. Är ni två holdingbolag som äger 50 % vardera i verksamhetsbolaget får ingen tillgodoräkna sig löneunderlaget utan då får ni kanske nöja er med att ta utdelning baserat på årets schablonbelopp. 

Tänk också på att ytterligare ett bolag i portföljen innebär mer administration i form av bokföring, bokslut, årsredovisning, bolagsdeklaration, etc., vilket kan betyda att du måste lägga mer tid på administration än vad du gör i dagsläget.

Som tur är har Wint en bra lösning även för holdingbolag. Faktum är att vi kan automatisera praktiskt taget all ekonomihantering i holdingbolaget, så att du slipper administrationen och kan fortsätta fokusera på verksamheten i ditt dotterbolag. I vårt koncept för holdingbolag ingår bokslut, bolagsdeklaration och årsredovisning. Grymt va?

Anmäl intresse för Wint så berättar vi mer om hur vi kan minimera administrationen i ditt nya holdingbolag – eller i hela koncernen!

 

Ladda ner: “Så startar du ett holdingbolag – steg för steg”

Anmäl dig till Wints mailutskick!