Bokslut - hur gör man?

Bokslut - hur gör man?

  • Guide
  • 15 Jan
    2024

Bokslutet är över för de med räkenskapsår som slutar i december, något som kan kännas som en smärre bergsklättring, och dessutom sker det mitt i årets mest hektiska tid, mellan glöggmingel, luciatåg, julfester och ja, självaste släktkalasen. Camilla Svensson är bokslutsexpert på Wint och har ett gäng tips kring vad som är viktigt att få med när det kommer till bokslutet.

Vi tar det från början. Bokslut är en sammanställning av ditt bolags finansiella år. Men det finns olika bokslut för olika typer av företag, och i den här artikeln går vi igenom det som gäller för aktiebolag. Så när det är dags för bokslut, hur gör man då? Det är ganska mycket att tänka på om man inte anlitar någon att göra det, eller använder en bokföringstjänst som faktiskt gör din bokföring löpande, men beta av punkt för punkt så ska det gå! Så här gör du.

Skicka in kompletta underlag på alla transaktioner och färdigställ bokföringen

Det är nu alla papper ska på bordet. Alla kvitton ska vara upphittade, och redovisade. Alla fakturor för det arbete du gjort under året ska vara skickade och du behöver ha koll på att allt du har köpt är redovisat och bokfört. Det är viktigt att även stämma av bank- och skattekontot, så att alla transaktioner blivit bokförda och att saldot stämmer. 

Det kan även finnas transaktioner som ska bokföras men som inte syns på bank- eller skattekontot, glöm inte dem. Det är ju det här som sammantaget utgör själva bokföringen och det är viktigt att det blir rätt, dels för att få en korrekt bild av hur företaget går men också för att inte bli felbeskattad.

Läs mer: Allt du behöver veta om bokslut, årsredovisning och budget

Gå igenom balans- och resultaträkningen

När du nu skickat in och bokfört årets transaktioner är det dags att gå igenom balans- och resultaträkningen. Du behöver gå igenom både dina tillgångar, dina skulder och ditt eget kapital för att se så att allt stämmer. Här nedan kan du se mer i detalj vad som ska gås igenom. Häng på!

Se över dina tillgångar

Tillgångarna är till exempel dina pengar på banken och andra investeringar, som kapitalförsäkringar. Det är också fakturor du skickat, men inte fått betalt för än. Eller inventarier som bolaget investerat i. Här behöver du se över att de bokförda tillgångarna stämmer överens med de faktiska tillgångarna på bokslutsdagen. Exempelvis så ska ditt utgående saldo på banken på bokslutsdagen vara samma som ditt bokförda saldo på kontot efter att du bokfört årets alla in-och utbetalningar.

Bokslut är en sammanställning av ditt bolags finansiella år. Men det finns olika bokslut för olika typer av företag, och i den här artikeln går vi igenom det som gäller för aktiebolag.
Det är mycket att tänka på vid bokslutstider. Börja med att skicka in och bokföra årets transaktioner, gå sedan vidare till balans- och resultaträkningen.

Kontrollera dina skulder och eget kapital

Skulder visar det du ska betala framöver. Det vill säga planerade utgifter, såsom leverantörsskulder och arbetsgivaravgifter eller moms som ska betalas till skatteverket. Har du lån är även de en skuld.

Förenklat, för mindre företag så är så här - det egna kapitalet utgörs av det tillgångar som ägarna har skjutit in i bolaget samt den vinst som man har låtit vara kvar i bolaget. Har du ett större bolag är det annat som gäller.

Läs också: Hur mycket moms ska jag som konsult lägga på min tjänst? 

Är alla intäkter och kostnader på rätt år?

Har du fakturerat allt du ska fakturera i år? Det är nämligen viktigt att du fakturerar på rätt sida året, alltså för det arbete du utfört under året som gått. Om du fakturerar i förskott eller efterskott behöver du periodisera så att intäkten bokförs på rätt år. Och samma sak gäller kostnader, betalar du din hyra i förskott så måste den periodiseras, då blir resultatet rätt och du tar inte en kostnad för 2024 i ditt bokslut för 2023.

Orkar du inte tänka på bokföring?

Ta reda på hur Wint kan hjälpa dig

Är alla intäkter och kostnader på rätt år?

Har du fakturerat allt du ska fakturera i år? Det är nämligen viktigt att du fakturerar på rätt sida året, alltså för det arbete du utfört under året som gått. Om du fakturerar i förskott eller efterskott behöver du periodisera så att intäkten bokförs på rätt år. Och samma sak gäller kostnader, betalar du din hyra i förskott så måste den periodiseras, då blir resultatet rätt och du tar inte en kostnad för 2024 i ditt bokslut för 2023.

Finns det några nedskrivningsbehov?

I tider med lågkonjunktur och recession finns det oftare ett större nedskrivningsbehov. Det innebär att någonting du investerat i minskat i värde, som kapitalförsäkringar där marknadsvärdet förändrats och sjunkit, eller kundfordringar som riskerar att inte betalas när ett företag inte längre kan betala. Det är viktigt att se över det för att veta om någonting ska skrivas ner, för att få ett mer korrekt bokslut, och inte redovisa för höga tillgångar.

Fundera på eventuell avsättning till periodiseringsfond

Har du gjort en bra vinst i år och förväntar dig sämre resultat framöver? Då kan det vara smart att göra en avsättning till periodiseringsfond för att skjuta fram en del av vinsten till att beskattas senare. För ett aktiebolag får 25% av vinsten före skatt sättas av. Om du satt av till periodiseringsfond tidigare behöver du se över om det är dags att återföra den. Det är nu, när du sitter med ditt bokslut, som du ska se över sånt!

Ännu mer läsning: Rätt lön för 2024 - så bör du som företagare planera

Beräkna årets skatt, justera för ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter

När du väl är klar med årets bokföring och avstämningar, ja, då är det dags att beräkna och bokföra årets skatt. Räkna fram årets skattemässiga resultat genom att justera för sånt som är ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter. När det är gjort får du fram hur mycket årets skattekostnad blir.

Strunt i nästan allt det här, och automatisera mera!

Vi vet att det är mycket att tänka på när det kommer till bokslutet, vi vet också att allt måste bli rätt, det är därför vi har skapat Wint. Vi automatiserar den löpande bokföring av just den här anledningen. Det ska vara superenkelt, och det ska inte bli fel. De som använder Wint i sitt företag kan slappna av, vi ser till att det blir rätt. Och skulle du vilja gå igenom ditt bokslut så har vi fantastiska rådgivare som hjälper dig med det. Till ett fast pris går ni tillsammans igenom det som behövs och kan planera framåt. Och vill du läsa mer om skillnaderna mellan Wint, redovisningsbyrårer och bokföringsprogram, klicka här.

Anmäl dig till Wints mailutskick!