Rätt lön för 2024 - så bör du som företagare planera

Rätt lön för 2024 - så bör du som företagare planera

  • Ekonomi
  • 8 Jan
    2024

Som företagare kanske du undrar över hur du ska tänka kring din lön för 2024. Vilken lönenivå passar just dig, och när är det idealt att ta ut en extra lön för att optimera dina utdelningsmöjligheter nästa år? Anders Nilsson, skatteexpert på Wint, hjälper dig på vägen.

Mot slutet av varje år får många aktiebolagsägare en uppsjö av information om "den rätta lönen", K10-blanketter och utdelning. Det är en period då mycket ska granskas noggrant för att kunna ge de bästa ekonomiska förutsättningarna för det kommande året.

Men vet du, många av de åtgärder som ofta tas i december kan du faktiskt genomföra redan i början av året. Genom att göra detta får du bättre överblick över din ekonomi under hela året och undviker sista minuten-stressen som vanligtvis infinner sig mot årets slut.

Jag brukar rekommenderar att fokusera på tre nyckelparametrar när du planerar din lön för året: skatteeffekter, utdelning och tajming. Häng med så ska jag förklara!

1. Vill du sänka din skatt? 

När du driver ett aktiebolag har du i ganska hög grad möjligheten att kunna justera din egen lön. Därför väljer många företagare att sätta en övre gräns för sin inkomst för att undvika att hamna över gränsen för statlig skatt

Om du låter din årslön uppgå till max 615 300 kr under 2024 kommer du undvika statlig skatt och betala endast kommunalskatt. Detta innebär att du kan ta ut en månadslön på 51 275 kr per månad. Skulle du ta ut mer i lön, om så en krona, har du gått över brytgränsen vilket innebär att du måste skatta 20 % statlig skatt på överskjutande beloppet, vilket ofta inte är önskvärt.

När din inkomst når upp till nivån för statlig skatt blir det oftast mer lönsamt att istället ta ut pengar i form av aktieutdelning från ditt företag (se mer information om hur du optimerar din utdelning under punkt 2).

Eller är det sociala försäkringsskyddet viktigare? 

Att planera sin lön innebär inte nödvändigtvis att du strävar efter att minimera din skattebetalning. Det kan vara så att du, som många andra företagare, föredrar att betala lite mer i skatt för att säkerställa den bästa möjliga pensionsgrundande inkomsten och socialförsäkringsskyddet. Om så är fallet, se till att din lön når följande nivåer.

För 2024, når du den högsta nivån för sjukpenninggrundande inkomst med en årslön på 573 000 kr. Med denna inkomst undviker du även statlig skatt. Men för att maxa din pensionsgrundande inkomst behövs en årslön på 614 934 kr, vilket motsvarar en månadslön på 51 245 kr. Detta innebär att gränsen för statlig inkomstskatt och den allmänna pensionen är så gott som samman för 2024. Smidigt, eller hur?

Tips: Du kanske också är intresserad att läsa om skillnaderna mellan Wint, redovisningsbyråer och bokföringsprogram

Låt Wint sköta din K10:a

Jag vill bli kund!

2. Ta ut “rätt lön” genom att planera din utdelning

Som ägare i ett fåmansaktiebolag med lite extra pengar i kassan har du möjligheten att ta ut aktieutdelning upp till ett specifikt gränsbelopp – vilket beskattas endast med 20 %. Detta är helt enkelt ett sätt för dig att förbättra din privata ekonomi utan att din lön överskrider gränsen för statlig skatt.

TIPS! Testa vår lönekalkylator där du kan räkna ut vad du bör ta ut i lön

Hur hög utdelning är möjligt? 

Ditt personliga gränsbelopp för utdelning bestäms antingen genom förenklingsregeln eller huvudregeln. Det kan vara lite förvirrande, men beloppet för 2024 års K10-blankett bestäms i början av året. Läs vidare för att se hur kraven 2024 ser ut för att du ska kunna påverka ditt utdelningsutrymme för 2025.

Med förenklingsregeln baseras gränsbeloppet på en fastställd summa och kräver ingen specifik lön. För 2025 är detta belopp 209 550 kr för dig som ensam ägare den 1 januari 2025. Men med huvudregeln, som är lite mer komplicerad, kan detta belopp bli ännu högre.

För att beräkna ditt gränsbelopp för 2025 med huvudregeln måste du överväga din egen lön under 2024 – "rätt lön" – samt bolagets totala löneutbetalningar för året.

Under 2024 bör din personliga årslön vara minst 457 200 kr plus 5 % av bolagets totala kontanta löner. Om du är den enda som tar ut lön från företaget innebär detta att din lön bör vara minst 482 000 kr, eller cirka 40 200 kr per månad.

Har du anställda ökar bolagets totala löneutbetalningar, vilket också betyder att du behöver öka din lön för att maximera ditt utdelningsutrymme. Om bolaget betalar ut löner på 800 000 kr, bör din lön vara 497 200 kr, och så vidare. När du höjer din egen lön, kom ihåg att detta också ökar bolagets totala lönesumma. Det innebär att om det saknas 100 000 kr för att nå din lön, måste du höja den med 105,3 %, det vill säga 105 300 kr, på grund av regeln om 5 % av de totala lönerna.

Som ägare i ett fåmansaktiebolag med lite extra pengar i kassan har du möjligheten att ta ut aktieutdelning upp till ett specifikt gränsbelopp – vilket beskattas endast med 20 %.
Var smart redan i början av året. Genom att planera din lön rätt finns möjligheten att se fram emot en trevlig utdelning.

Tänk på! Om du har förvärvat (eller kommer att förvärva) ett företag under 2024 som redan har betalat ut löner innan du blev dess ägare, så tillkommer vissa komplexiteter. I sådana fall är det klokt att söka professionell rådgivning för att garantera att allt blir korrekt. 

Om du uppfyller ovan nämnda lönekrav och är ensam ägare av företaget, får du räkna hälften av dessa löner som ditt gränsbelopp. Till exempel, som ensamföretagare med en månadslön på 50 000 kr, vilket summerar till 600 000 kr i årlig bruttolön (eller kontant bruttolön, som det heter i skattetermer), kan du ha ett gränsbelopp på 300 000 kr i din K10-blankett. Detta är det belopp du kan utdelas med bara 20 % skatt.

Skillnaden mellan schablonregeln och huvudregeln kan verka marginell vid lägre lönenivåer. Men när lönerna i företaget ökar, särskilt om du har anställda som tar ut löner, kan detta gränsbelopp bli betydligt större. Dessutom finns det en övre gräns för hur mycket lön du behöver ta ut. Denna gräns är 731 520 kr och blir relevant när företagets kontanta löner närmar sig 5,5 miljoner kronor.

3. Välj rätt tid att ta ut din lön

Det är vanligt att företagare håller tillbaka på lönerna i början av året för att sedan betala ut en större summa i slutet, ofta i november eller december, i samband med K10-beräkningen. Men tänk om du kunde njuta av en jämn och stadig inkomst varje månad? Gå tillbaka till punkt 1 och 2 för att se vad som är den bästa årliga lönen för dig, och och ta sedan ut en jämn lön under hela året.

Viktigt att komma ihåg är att den skatt som dras på din lön varierar beroende på den månatliga utbetalningen. Det innebär att de månader då du tar ut en större lön, kommer ett överskott av källskatt att dras, vilket du får tillbaka först vid nästa års skattedeklaration.

Visst kan du ansöka om jämkning hos Skatteverket för att justera källskatteavdraget när du tar ut en extralön, men det är lätt att glömma att uppdatera denna information. Dessutom är jämkningstjänsten stängd i december, vilket är den period då många egenföretagare vill ta ut extralön för att uppfylla K10:ans lönekrav.

Att fördela ut lönen jämnt över året kan därför erbjuda flera fördelar. Det är värt att tidigt under året utvärdera och fastställa vilken lön som är mest gynnsam för dig.‍

4. När är rätt tidpunkt för att ta ut aktieutdelning?

I motsats till lön, där du har flexibiliteten att bestämma utbetalningens storlek varje månad, är utdelning inte lika flexibel. Detta gäller speciellt för nystartade företag, eftersom möjliga utdelningar är baserade på föregående års vinst. Det innebär att om du tar ut lön varje månad under 2024 från ditt företag, blir det först under våren 2025 som du kan göra utdelningar baserade på 2024 års vinst. Utdelningsbeslutet görs vanligtvis i samband med att årsredovisningen är färdigställd och vid bolagsstämmans genomförande.

Det är inte tillåtet att dela ut vinst under pågående räkenskapsår. Utdelning får endast ske efter att årsredovisningen visar att det finns så kallade fria vinstmedel, det vill säga företagets resultat efter att skatten räknats bort.

Vill du fördjupa dig ännu mer i detta?

Den 18 januari höll jag i ett webinar om just lön för 2024. Under 45 minuter pratade jag om hur du optimerar din lön, hur K10 fungerar samt ytterligare saker som kan vara bra att tänka på kring lön och pension så här i början på året. Fyll i dina uppgifter nedan så kommer webinaret direkt i din inkorg.

Ladda ner webinar

Anmäl dig till Wints mailutskick!