Kostnad eller investering – vad är skillnaden?

Kostnad eller investering – vad är skillnaden?

  • Ekonomi
  • 16 Apr
    2024

Bokföring är krångligt ibland. När du köper nåt till bolaget kan du till exempel bokföra det som en kostnad eller som en investering. Men vad innebär det? Är det potejto/potato – två ord för samma sak – eller är det någon skillnad? Sanja Skiljo, auktoriserad redovisningskonsult på Wint, reder ut begreppen.

Som företagare kan det ibland vara svårt att hänga med på varför vissa saker ska klassificeras på ett visst sätt i redovisningen medan andra ska bokföras annorlunda.

Huruvida ett inköp ska bokföras som en kostnad i resultaträkningen eller som en investering i balansräkningen är till exempel en av många bedömningar som är svåra att göra för den som inte är ekonom. Dessutom finns det flera situationer där gränsdragningen inte är helt självklar. Men jag tänkte försöka förklara hur du kan tänka.

Investering vid köp av anläggningstillgång

Kort sagt kan man säga att ditt inköp räknas som en investering när du köper en så kallad anläggningstillgång. En anläggningstillgång är en någonting som är avsett att användas i verksamheten under en längre period och har en ekonomisk livslängd på minst ett år – i de flesta fall betydligt längre än så.

Anläggningstillgångar bokförs i ett aktiebolags balansräkning och kan delas in i tre huvudkategorier:

– Immateriella anläggningstillgångar
– Materiella anläggningstillgångar
– Finansiella anläggningstillgångar

Saker jag köper in till mitt aktiebolag, ska det bokföras som en kostnad eller som en investering.
Huruvida ett inköp ska bokföras som en kostnad i resultaträkningen eller som en investering i balansräkningen är inte helt enkelt att veta.

Investeringar ska inbringa ett värde i verksamheten

Immateriella anläggningstillgångar är i huvudsak icke-fysiska objekt, som till exempel forsknings- och utvecklingsarbeten, goodwill, patent och licensrättigheter. Det vill säga den typen av tillgångar som du inte kan ta på, men som ändå på olika sätt är viktiga för att din verksamhet ska få inkomster.

Materiella anläggningstillgångar består av fysiska objekt såsom byggnader, mark, maskiner och inventarier. Sådant som på ett eller annat sätt används fysiskt i verksamheten för att du ska kunna leverera dina produkter eller tjänster till marknaden.

Finansiella instrument såsom värdepapper, fordringar hos koncernföretag, lånereverser, kapitalförsäkringar och dyl. räknas i sin tur som finansiella anläggningstillgångar som också har ett värde i din balansräkning.

Gemensamt för samtliga ovanstående är, som du kan se, att de är tillgångar som har ett värde i bolaget på lång sikt. Det rör sig dessutom om tillgångar som du räknar med kommer att ge någon typ av avkastning i framtiden. Inköp av sådana kan därför räknas som en investering.

Läs också: "Varför gör man avskrivningar?"

Kostnader anses vara förbrukade i samband med leverans

Om ditt inköp istället rör sig om till exempel material, förbrukningsinventarier eller lokal- och personalomkostnader så räknas de inte som investeringar.

Den typen av övriga omkostnader kan nämligen inte klassas som vare sig materiella eller immateriella anläggningstillgångar eftersom dess värde anses vara förbrukat i samband med att varan levererats eller tjänsten utförts. Då rör det sig alltså om en kostnad och inte en investering.

När inköpet räknas som en kostnad ska hela köpesumman redovisas i din resultaträkning istället för att bokas upp som en tillgång i balansräkningen. Det gör du eftersom inköpet kommer att påverka ditt resultat direkt och inte kommer att medföra några ytterligare inkomster i framtiden.

Mer läsning: Minska din vinstskatt på aktier - kvitta förluster mot vinster

Avskrivningar skyddar egna resultatet vid investeringar

Att köpesumman för kostnader påverkar ditt resultat brukar dock inte vara någon större fara då det sällan brukar röra sig om några jättesummor.

Investeringar brukar däremot innebära desto högre köpesummor som skulle kunna vara ödesdigra för resultatet. Men det behöver inte bli så eftersom de bokförs i din balansräkning och kostnaden fördelas ut över tid genom att göra årliga avskrivningar.

Exakt vad avskrivningar innebär tar jag upp i en senare artikel, men kort kan man säga att en avskrivning betyder att kostnaden för en investering fördelas ut över samma tid som den bidrar till intäkter, eller anses vara användbar i verksamheten. På så sätt hamnar bara delar av kostnaden på inköpsårets resultaträkning medan resterande summa fördelas ut på kommande års resultat.

Genom att göra en avskrivning kan du skydda det egna resultatet vid investeringar.
Genom att göra en avskrivning kan du skydda det egna resultatet vid investeringar.
Ännu mer läsning: Allt du behöver veta innan du skaffar företagsbil

Reglerna är inte alltid solklara

Riktlinjerna kring kostnader är ganska straight forward, medan det finns desto fler regler att förhålla sig till när det gäller investeringar. Många gånger är det dessutom inte helt självklart vad som gäller.

Klart är dock att det är först när är ett av följande krav är uppfyllda som vissa inköp måste tas upp som en tillgång i balansräkningen och inte redovisas i resultaträkningen:

Tillgångens livslängd överstiger tre år
eller

Tillgångens värde har en beloppsgräns på mer än ett halvt prisbasbelopp (PB) exklusive moms (2021 är 1 PB = 47 600 kr och 0,5 PB = 23 800 kr)

Detta är alltså de kriterier som gäller för att kunna räkna ett inköp som en investering istället för en kostnad. Men det är inte alltid ett tvång.

Om du till exempel går mot ett riktigt bra resultat och känner att du “har råd” att låta ditt inköp av en dator för 35 000 kr belasta årets resultat kan du välja att betrakta inköpet som en kostnad, trots att summan överstiger 0,5 PB (under förutsättning att du kan redogöra för att datorns livslängd är max tre år). Då redovisar du hela summan på 35 000 kr direkt i resultaträkningen.

Om du däremot känner att köpesumman är så pass stor att den kommer att påverka dina möjligheter till utdelning, eller om du helt enkelt vill fördela kostnaderna över tid, så kan du utnyttja möjligheten att se ditt datorköp som en investering istället. I många fall finns det med andra ord inga rätt eller fel, men hur du väljer att göra kommer att påverka ditt resultat åt ena eller andra hållet.

Men det är vardagsmat för oss på Wint

Just exemplet med köp av dator är en ganska enkel frågeställning som vi på Wint kan få från våra kunder. Desto krångligare blir det när du behöver ta ställning till om ett byte av fönster eller installation av solceller i en fastighet ska räknas som reparation och underhåll eller som en värdehöjande förbättring. Eller om utvecklingskostnader ska anses vara investeringar eller kostnader?

Som tur är har vi massor av duktiga wintare som ställer rätt frågor när det dyker upp kostnader av detta slag så att du som kund får den hjälp som behövs när du ska ta ställning till om ett inköp ska räknas som en kostnad eller investering. Hör av dig till oss på Wint om du vill veta mer om hur det funkar att vara kund hos oss.

Missa inte dessa:

Bokslut - hur gör man?
IT-konsulten som bytte sin traditionella byrå mot Wint
Förbjudet lån - vad är det och hur undviker du det?

Anmäl dig till Wints mailutskick!