Periodiseringsfond - vad är det egentligen?

Periodiseringsfond - vad är det egentligen?

  • Ekonomi
  • 4 Nov
    2021

Kort sagt är det en fond dit du avsätter vinst för att kunna skatta lite mindre, jämna ut ditt resultat mellan år helt enkelt. Men varför är det bra då? Wints skatteexpert Anders Nilsson reder ut begreppen!

Hur skulle du enkelt förklara periodiseringsfonden?

Periodiseringsfonden är till för att kunna jämna ut bolagets resultat mellan åren. Går det bra ett år kan bolaget sätta av 25 % av (det skattemässiga) resultatet till en form av reserv som kallas periodiseringsfond. Går det sämre ett senare år kan reserven användas för att bättra på resultatet. Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är endast en bokföringsmässig grej (dvs. det finns ingen egen fond med pengar i) men med fördelen att bolaget inte behöver betala in lika mycket skatt det år som avsättningen sker.

Varför ska man sätta av pengar i periodiseringsfond? 

Då både resultatet och det skattemässiga resultatet sänks med 25 % innebär det att du betalar in mindre skatt det år som du gör avsättningen. Går du back ett år så får du aldrig tillbaka skatt från Skatteverket, men om du med periodiseringsfond har minskat resultatet (och skatten) ett år så kan du återföra detta till beskattning när du går med minusresultat och då inte behöva skatta vid återföringen. På lång sikt har detta ingen påverkan för skatten blir densamma, men varierar resultatet kraftigt mellan åren kan det innebära att bolaget inte behöver ligga ute skatt i förtid i onödan.

Nyfiken på att automatisera er ekonomi med Wint?

Ta reda på hur Wint funkar

Vad ska man tänka på innan man sätter av pengar i periodiseringsfonden? 

Vid avsättning till periodiseringsfond så slipper bolaget betala skatt för det som är avsatt under detta räkenskapsåret. Det innebär att det är en form av lån från Skatteverket och därför tas det ut en schablonskatt på det belopp som är avsatt. Om bolaget är i behov av likviditet kan periodiseringsfond vara ett sätt skjuta på inbetalningarna till Skatteverket men kostnaden för den schablonskatt som uppstår bör jämföras med ränta på de lån som kan erhållas via bank.

Om bolaget har god likviditet finns det sällan anledning att göra avsättning till periodiseringsfond. Avsättningen gör även att bolagets fria egna kapital, vilket är det som visar hur mycket utdelningsbara medel som finns, blir lägre och kan då begränsa utdelningarna.

Kan alla använda sig av en periodiseringsfond?

Ja, alla aktiebolag kan göra avsättning till periodiseringsfond, givet att de har ett positivt resultat.

Om jag avslutar mitt företag, vad händer med periodiseringsfonden då? 

Vid en likvidation av bolaget så behöver periodiseringsfonden lösas upp och återföras till beskattning.

Anmäl dig till Wints mailutskick!