FAQ

Fakturering

Jag jobbar med långvariga projekt. Kan jag periodisera mina kundfakturor?

Absolut! Om du arbetat med ett projekt under flera månaders tid ska du såklart kunna visa upp i bokföringen att inkomsten (som faktureras efter utfört arbete och avslutat projekt) hör till flera månader.

När du skapar din faktura i Wint kan du enkelt ange vilka datumintervall som gäller för inkomsten. På så sätt blir dina rapporter över inkomsterna mer rättvisande över tid.