FAQ

Fakturering

Jag jobbar med långvariga projekt. Kan jag periodisera mina kundfakturor?

Absolut! Om du arbetat med ett projekt under flera månaders tid ska du såklart kunna visa upp i bokföringen att inkomsten (som faktureras efter utfört arbete och avslutat projekt) hör till flera månader.

När du skapar din faktura i Wint kan du enkelt ange vilka datumintervall som gäller för inkomsten. På så sätt blir dina rapporter över inkomsterna mer rättvisande över tid.

Nyfiken på hur Wint skulle funka för dig?

Boka demo!