Bokföringstjänsten Wint vänder till lönsamhet, och fortsätter investera!

Ladda ner PDF
Till pressrumet

Nu är bokföringslösningen och techbolaget Wint lönsamma. Wint har gjort en kraftig förbättring mot samma period föregående år tack vare ökad skalbarhet i produkt i kombination med fortsatt god tillväxt. 

Apr 24, 2024
Ladda ner PDF

– Vi har egentligen haft väldigt bra lönsamhet hela tiden. Men vi har valt att investera i både tillväxt och utveckling för att bygga volym och en bra upplevelse för våra kunder. Det som hänt nu är att vi växer fortare än vad vi ökar i investeringar, berättar Daniel Johansson, VD på Wint. Vi tog ett beslut för ett år sedan att se till att vi skulle bli kassaflödespositiva. Detta på grund av att kapitalmarknaden blev mer osäker än tidigare. Och det har vi nått, fortsätter Daniel

Wint når “Rule of 40”

Wint har gjort en resultatförbättring om 7 mkr för Q1 jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är en fortsatt stark organisk tillväxt på 21 % i år och tillsammans med ökad effektivitet. Man når nu det eftertraktade målet “Rule of 40”, det vill säga att lönsamhet plus tillväxt överstiger 40 %.

– Vi har alltid satsat på att bygga en bra produkt. Och när den skalar så sticker lönsamheten direkt. Det innebär också att vi når ett annat mål vi satte upp för ett år sedan - Rule of 40. Vi rullar över 130 mkr i ARR och jobbar varje dag med vår egen automatisering backend och för ökad effektivitet i bolaget i stort, i såväl marknadsföring som försäljning. När tillväxt och automatiseringsgrad drar iväg samtidigt, så är det klart att det syns på sista raden. Vi har också släppt add on-tjänster som i närtid kommer ge oss ännu mer fart till vår lönsamhet, utvecklar Daniel

När andra har haft svårt att omvandla sin underliggande lönsamhet till faktiskt positiva kassaflöden tog det under ett år för Wint. Enligt Wint har de hela tiden haft denna koll, vilket skapat trygghet.

– Jag upplever att många pratar om underliggande lönsamhet, men sen ändå har svårt att ställa om när det väl gäller, förklarar Daniel. Det gör mig mycket glad, men inte överraskad, att vi visar att det vi säger håller vi. Betyder då detta att vi inte satsar mer på tillväxt? Verkligen inte, vi satsar mer än någonsin. Men vi betalar det med egna pengar istället, avslutar Daniel Johansson.

Pressmeddelande

Apr 24, 2024

Pressrum

Du hittar samtliga våra pressreleaser i Wints pressrum.
Wints pressrum

Om Wint

Wint är ett techbolag vars egenutvecklade tjänst automatiskt administrerar bokföring, leverantörsfakturor, löner, momsredovisning och betalningar för små och medelstora företag – i realtid. Wint har ca 3 700 kunder och ägs av grundarna, medarbetarna, Ernström & C:o, NFT Ventures, med flera.

Presskontakt

Emerentia Leifsdotter Lund

PR-ansvarig
emerentia.leifsdotter.lund@wint.se0704-02 51 58