Formalia att tänka på för dig som driver aktiebolag

Formalia att tänka på för dig som driver aktiebolag

  • Entreprenörskap
  • 20 Jun
    2023

Det är mycket som är roligt med att driva eget aktiebolag. Du skapar din egen inkomst och har frihet att bestämma över din egen tid. Men sen finns det även vissa skyldigheter som följer med att driva eget. Dessa kan vara svåra att hålla koll på, särskilt om du aldrig haft ett eget aktiebolag innan. Men det är ju därför du är här. I denna artikel har vi samlat formalia du behöver tänka på som nybliven aktiebolagsägare.

Håll Bolagsverket uppdaterat på verksamt.se

Som du kanske minns var Bolagsverket det ställe du registrerade ditt nystartade aktiebolag. Bolagsverket är nämligen den myndighet som ansvarar för att registrera nya aktiebolag eller registrera ändringar i befintliga företag. 

Det innebär alltså att så fort du gör ändringar i ditt aktiebolag, allt från adressändra, byta namn till ändra bolagsordningen, så måste du informera Bolagsverket om detta. Men det är även här du hittar information om ditt bolag, exempelvis ditt registreringsbevis eller årsredovisning. 

När du vill hämta information om ditt bolag eller göra ändringar är den digitala vägen den bästa. Det du dock behöver kommer ihåg är att Bolagsverket inte har någon “egen” hemsida, utan allt detta gör du på verksamt.se. Verksamt.se är nämligen en samlingsportal för bland annat Bolagsverket och Skatteverket. På denna webbsida hittar du all information och de e-tjänster du behöver som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. 

Är du mer av en postperson så går det självklart att göra ändringar via postvägen med. I såna fall skickar du dem direkt till Bolagsverket.

Vikten av en korrekt aktiebok

Om du precis startat aktiebolag kanske du inte vet att du måste skapa en aktiebok. Men enligt aktiebolagslagen måste alla aktiebolag i Sverige ha en. Det är nämligen det dokument som innehåller information om ägarna till aktierna i bolaget. 

En aktiebok kanske inte känns som världens viktigaste grej men faktum är att det kan bli allvarliga konsekvenser om den inte görs på rätt sätt. Informationen i aktieboken ligger nämligen till grund för vilka som har rätt att rösta på bolagsstämman och vilka får som får del av vinstutdelningen. Tänk även på att uppgifterna i aktieboken är offentliga, så vem som helst kan begära ut dem från bolaget. Men vems uppgift är det att upprätta en aktiebok då? Styrelsens! 

Om du skulle slarva med att inte upprätta en aktiebok kan det stå dig dyrt. Det kan i själva verket leda till kostsamma böter eller i värsta fall fängelse (även om det sistnämnda oftast är kopplat till ekonomisk brottslighet). Se i stället aktieboken som ditt facit. Låt säga att det kommer in flera ägare i ditt bolag och aktietransaktioner. Skulle det i ett senare skede uppstå diskussioner kring otydliga avtal mellan er ägare så kan just aktieboken användas som ett form av facit. Där finns ju nämligen all information samlad.

Enligt lag måste ditt aktiebolag ha en uppdaterad aktiebok.

Men nu reder vi ut detta, enligt lag ska din aktiebok innehålla följande information: 

  • Varje akties nummer eller serienummer 
  • Ägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress 
  • Datumet för när ägaren började äga aktien
  • Om det finns olika typer av aktier ska detta antecknas samt vilket aktieslag som respektive aktieinnehav tillhör. Det kan exempelvis finnas A-aktier och B-aktier, skillnaden mellan dessa är att de har olika antal röster på bolagsstämman. 
  • Du ska även notera om det finns förbehåll. Det vanligaste förbehållet som aktiebolagsägare kommer i kontakt med är hembudsförbehåll som betyder att en aktieägare eller investerare har rätt att köpa tillbaka andelar från en annan aktieägare till ett förutbestämt pris om den andra aktieägaren vill sälja sina andelar. Sen finns det även några mindre vanliga förbehåll så som omvandlingsförbehåll, samtyckesförbehåll eller förköpsförbehåll. Dessa kan du läsa mer om på Bolagsverket.  
  • Om aktiebrev upprättas ska det noteras. Ett aktiebrev är helt enkelt ett dokument som visar vem som äger vissa av aktiebolagets aktier.  Lägg dock märke till att aktiebrev inte är speciellt vanligt och det  inte heller något krav på att det måste finnas. Men om det har utfärdats aktiebrev (vilket görs på begäran av aktieägaren) ska detta skrivas ned. 

Tänk på att när det sker en förändring av informationen ovan ska detta anmälas till styrelsen som genast ska ändra informationen i aktieboken. Aktieboken ska bevaras så länge bolaget består och minst tio år därefter.

Missa inte: 8 steg för att få ditt aktiebolag att växa

Deklaration och utdelning 

Sist men inte minst får du inte glömma bort deklarationen. Alla inkomsttagare i Sverige, både fysiska och juridiska personer, måste årligen redovisa hur mycket de tjänat under föregående år och därmed hur mycket skatt som ska betalas. Och eftersom ett aktiebolag klassas som en juridisk person innebär det att du som driver aktiebolaget ska redovisa verksamhetens resultat.

Inkomstdeklarationen är ett av de viktigaste dokumenten du lämnar in, eftersom den visar både hur mycket skatt ditt företag ska betala, men också hur mycket skatt du eventuellt kan få tillbaka. Resultatet deklareras sedan på Inkomstdeklaration 2. Har du kalenderår lämnas denna in 1 augusti. 

Är du delägare i ett aktiebolag lämnar du in en bilaga till din vanliga inkomstdeklaration där du redogör för din andel i aktiebolaget. Den vanligaste bilaga du som delägare lämnar är en K10:a, men ibland kan det också vara aktuellt med K12. Tänk på att K10:an lämnas in varje år medan i de fall du inte klassas som aktiv ägare endast lämnar in en K12:a. K12:an lämnas dock endast in i samband vid utdelning eller försäljning av aktier.

Och så får vi inte glömma den kära utdelningen. När det kommer till utdelning i ditt aktiebolag finns det nämligen en del att reflektera över - för vad är bäst, lön eller utdelning? Det enkla svaret är en kombination av de båda. Utdelning och lön har nämligen sina egna unika fördelar. Utdelning ger dig fördelen av lägre beskattning, medan lön ger dig möjligheten att ta del av sociala förmåner och samtidigt påverkar hur mycket utdelning du kan ta ut med minimal beskattning. Men som kund hos Wint är detta ingenting du själv behöver reflektera över. Vi hjälper ju dig med allt som rör din ekonomi och givetvis även frågor kring utdelning. 

Lyssna också på: Vad är rätt lön för dig 2023?

Med automatiserad bokföring får ni kontroll - året om 

Att sätta in sig i formalia och regler kan kännas överväldigande, men med de rätta verktygen och informationen blir det lättare. Och det finns faktiskt ett ännu bättre sätt. 

Som kund hos Wint får du automatiserad bokföring och ett helt team med ekonomer som hjälper dig med ditt företagande, allt från hur din aktiebok ska se ut till hjälp med deklarationen, K10:an, utdelning och bokslutet. Dessutom kan du se ditt bolags bokföring i realtid och på så sätt fatta beslut baserade på hur det faktiskt går för bolaget - just nu. Det ska vara enkelt att driva företag och det blir det med Wint. 

Hör av dig till oss på Wint så kan vi berätta mer om hur vi kan automatisera din ekonomi. 

Läs också: 

Vad är ett lagerbolag och hur fungerar det? 
21 sätt att minska kostnaderna i bolaget 

Experten tipsar: Så funkar tjänstepensionen för egenföretagare

Anmäl dig till Wints mailutskick!