Så kan du rädda ditt aktiebolag genom rekonstruktion

Så kan du rädda ditt aktiebolag genom rekonstruktion

  • Ekonomi
  • 7 Apr
    2020

Sedan mitten av mars i år ansöker fem aktiebolag om dagen om så kallad rekonstruktion som en följd av den rådande coronakrisen. 2019 var motsvarande siffra så låg som ett aktiebolag var tredje dag. Vi kan se en drastisk ökning alltså. Men vad är en rekonstruktion, varför gör man den och kan det vara ett alternativ för ditt aktiebolag?

Covid-19:s framfart har fått ödesdigra konsekvenser för den svenska företagsmarknaden. Många aktiebolag – som egentligen har goda förutsättningar att vara riktigt lönsamma – har plötsligt fått mattan undanryckt under sina fötter och tvingas kämpa hårt för att klara av nästa löneutbetalning och väntande räkningar.

För dessa aktiebolag kan en så kallad företagsrekonstruktion vara en klok sista utväg för att undvika total likviditetskris och en efterföljande konkurs. Här förklarar vi varför.

Räddad likviditet genom frysta utbetalningar

En företagsrekonstruktion är en legal process för att rädda företag som av olika anledningar (till exempel rådande virusutbrott) har hamnat i betalningssvårigheter, men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare.

Man ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten och om man får den beviljad får företaget en tids välbehövligt andrum och utrymme för att reda ut den likviditetskris man hamnat i. Under rekonstruktionen fryses nämligen alla aktiebolagets leverantörsskulder så att inga utbetalningar behöver göras. Faktum är att man inte ens får betala en räkning, även om man skulle vilja.

Eventuella löneutbetalningar till anställda täcks upp av en statlig lönegaranti som innebär att staten betalar ut löner för upp till tre månader före rekonstruktionen, samt en månad efter att aktiebolaget gått in i rekonstruktion. Dessa kostnader ska betalas tillbaka av aktiebolaget när rekonstruktionen är klar, även om delar av dem ofta täcks av det så kallade “offentliga ackordet”.

I många fall kombineras nämligen en rekonstruktion med ett offentligt ackord som innebär att aktiebolagets skulder kan skrivas ner till så lite som 25 % av sitt ursprungliga värde, under förutsättning att en majoritet av de bolag man är skyldig pengar går med på det. 

Eftersom alternativet ofta kan vara att aktiebolaget går i konkurs och därmed kanske inte kan betala sina skulder alls brukar de flesta leverantörer acceptera detta. I vanliga fall. Huruvida så kommer att vara fallet även vid rekonstruktioner som görs i samband med coronakrisen kan man såklart inte vara säker på.

Fortsatt verksamhet och strategisk översyn

Men om jag fryser mina betalningar och skriver ner mina skulder – kommer jag ha några leverantörer kvar efter rekonstruktionen då? Ja, för en rekonstruktionen medför också att inga avtal som du har ingått med exempelvis leverantörer får sägas upp under rekonstruktionen och du får dessutom ett lagstadgat skydd mot konkurs medan den pågår.

Då får du tid på dig att förhandla fram en bra och hållbar lösning som kommer att fungera för både dig och dina leverantörer när du väl tagit dig ur den värsta krisen.

Sammantaget innebär alltså en rekonstruktion att du kan fortsätta din dagliga verksamhet, samtidigt som du i samråd med en så kallad rekonstruktör gör en översyn av verksamheten och identifierar huruvida ni jobbar på rätt sätt, om ni har rätt kunder, om det finns delar av verksamheten som bör avvecklas för att öka lönsamheten, m.m.

En rekonstruktion kan, i dessa tider, vara en effektiv väg att gå för de aktiebolag som inte känner att statens åtgärdspaket räcker till och som har vidtagit nödvändiga besparingsåtgärder men ändå hamnat i betalningssvårigheter.

Mer läsning:
Tre nycklar för att rädda likviditeten i kristider
Det här innebär statens åtgärdspaket för Sveriges företagare
21 sätt att minska kostnaderna i bolaget

Vad krävs för att få göra en rekonstruktion?

En grundförutsättning för att få genomföra en rekonstruktion är att det finns en sund affärsidé och en underliggande lönsamhet i aktiebolaget samt att man kan uppvisa att likviditetsproblemen är tillfälliga.

Du bör också ha tänkt igenom processen ordentligt på förhand. Skulle den akuta situationen bli bättre om du kunde frysa gamla skulder och spara bolagets pengar de närmaste månaderna? Hur länge skulle du klara dig med de pengar som finns i aktiebolaget idag? Gör en likviditetsprognos och försök bedöma hur rekonstruktionen kan komma att förbättra er likviditet.

Fråga dig också om du har medarbetare, kunder, leverantörer och partners som tror på ditt aktiebolag och vill att det ska kunna leva vidare även framåt?  Om svaret på frågan är ja så kan du ha goda förutsättningar att rädda aktiebolaget genom en rekonstruktion. Du kommer nämligen behöva stöd från flera håll för att klara dig igenom processen.

Sänk dina kostnader

En viktig del i arbetet med att rädda sin likviditet – innan det går så långt som till rekonstruktion eller konkurs – är att se över sina kostnader och sin effektivitet. En del i den översynen skulle kunna vara att sänka sina bokföringskostnader och minimera tiden du lägger på bolagets administration. Vi på Wint har hjälpt över 1 500 kunder med just detta. 

Genom att automatisera deras bokföring har de fått avsevärt mycket mer tid att lägga på sin kärnverksamhet, vilket givit positiva konsekvenser för såväl ekonomin som effektiviteten. Dessutom kan de följa sin ekonomi i realtid, direkt i vårt system, och kan på så sätt fånga upp eventuella varningssignaler tidigare än om bokföringen gjorts manuellt i efterhand.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt aktiebolag att effektivisera er ekonomi. Anmäl intresse för Wint så hör vi av oss!

Vill du ta kontrollen över din ekonomi?

Kom igång med Wint!

Anmäl dig till Wints mailutskick!