Nu kan du ladda bilen på jobbet utan att förmånsbeskattas

Nu kan du ladda bilen på jobbet utan att förmånsbeskattas

  • Ekonomi
  • 27 Jun
    2023

Riksdagen klubbade nyligen igenom ett lagförslag som innebär att du från och med den 1 juli 2023 inte kommer att förmånsbeskattas om du laddar din bil på arbetsplatsen. Regelverket kommer dock med en del förbehåll. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller.

Riksdagen har beslutat att anställda ska kunna erbjudas att ladda såväl elbilar som motorcyklar, mopeder och cyklar vid arbetsplatsen, utan att förmånsbeskattas för detta. Tidigare har enbart fri cykelladdning räknats som en skattefri förmån, medan du som erbjudits att ladda bilen på jobbet har blivit förmånsbeskattad. Men från och med 1 juli 2023 och tre år framåt är förmånen alltså skattefri.

Läs också: Allt du behöver veta innan du skaffar företagsbil

Krånglig administration minimeras

Det nya regelverket är ett steg för att underlätta omställningen till mer fossilfri transport och gynna arbetsresor med laddbara fordon. Regeringen vill nämligen att fler ska resa fossilfritt till och från arbetet, vilket innebär att fler troligtvis också kommer behöva ladda sina fordon medan de är på jobbet. 

Tidigare skulle all sådan laddning förmånsbeskattas (om arbetsgivaren stod för elen), med olika beräkningar beroende på om bilen ägdes av den anställde privat eller om det var en förmånsbil. Dessutom behövde arbetsgivaren veta exakt hur stor kostnaden för respektive anställds laddning var för att kunna göra en korrekt beräkning av förmånsvärdet. Något som ledde till ett obestigligt administrationsberg för många företagare.

Viktigt att företaget står för elen

En viktig förutsättning för skattefriheten är att arbetsgivaren ska stå för laddningspunkten eller eluttaget vid arbetsplatsen och att företaget bär de direkta kostnaderna för laddningen. Skattefriheten gäller alltså inte om du laddar din bil vid en publik laddstation och betalar för din egen laddning, för att sedan få ersättning av arbetsgivaren för ditt utlägg.

Det är också viktigt att notera att skattefriheten för fri el inte gäller om du har din arbetsplats i hemmet – oavsett om det är en privat bil eller en förmånsbil du laddar. Anledningen till detta är enligt Skatteutskottet att “personer med arbetsplats i bostaden i normalfallet inte gör arbetsresor” (dvs resor mellan bostaden och arbetsplatsen/tjänstestället), vilka är de resor som ska subventioneras enligt det nya regelverket. Om du har kontoret hemma och skulle erbjudas skattefri laddning skulle det snarare vara andra resor än arbetsresor mellan arbetsplats och bostad som subventioneras.

Med det nya regelverket är förhoppningen att fler företag skaffar egna laddningspunkter i anslutning till arbetsplatsen och därmed kommer kunna erbjuda fri laddel som förmån eftersom de slipper administrationen. Det i sin tur ska snabba på den fossilfria omställningen.

Värt att tänka på för dig som har förmånsbil

Du som har en förmånsbil som är en elbil, och brukar använda den för resor i tjänsten bör dock tänka en extra gång innan du börjar ladda på jobbet. Här kan nämligen uppstå en liten fallgrop för dig. Åtminstone om du vill fortsätta utnyttja din rätt att få skattefri milersättning med 9,50 kr/mil för dina tjänsteresor.

En förutsättning för att få den skattefria milersättningen till en förmånsbil är nämligen att du som privatperson står för allt drivmedel själv. Om du laddar din bil både hemma och på jobbet finns det därför en risk att Skatteverket kommer att anse att du och arbetsgivaren delar på kostnaden på drivmedlet och att du således inte har rätt till någon skattefri milersättning alls – även om just den el du använder på din tjänsteresa skulle komma från laddning på hemmaplan.

Detta kan i sin tur innebära att utbetalning av eventuell milersättning vid tjänsteresa kommer att jämställas med lön och ska beskattas därefter och då spelar det alltså ingen roll att den el som arbetsgivaren bekostar är skattefri.

Innan du börjar ladda bilen på jobbet bör du därför räkna lite på vilket som kommer vara mest lönsamt för dig. Gör du många och långa tjänsteresor är det kanske bättre att fortsätta ladda hemma och istället dra nytta av att du kan få skattefri milersättning. Men om du enbart gör ett fåtal tjänsteresor kanske milersättningen för dessa kan kvitta i sammanhanget?

Vad betyder de nya reglerna för dig som driver företag?

Vare sig du driver ett AB där du är ensam i företaget eller ett där du har anställda finns nu ett gott incitament att erbjuda fri laddning av bil, motorcykel, moped eller cykel på arbetsplatsen eftersom du slipper räkna på vad varje enskild laddning skulle innebära i form av förmånsbeskattning. Kanske kan du använda detta som en konkurrensfördel vid rekrytering, genom att lägga in fri laddning som en del av ditt förmånspaket? 

Kom bara ihåg att skattefriheten ännu så länge är tillfällig, fram till 30 juni 2026. Och tänk på det där med den skattefria milersättningen – vad lönar sig mest, att ladda på jobbet eller att få ersättning för tjänsteresorna?

Gillade du den här artikeln?

I vår kunskapsbank Wint Academy delar vi med oss av det mesta du som företagare kan behöva för att förenkla din vardag – från information om nya regelverk eller bokföringstips till inspiration i ditt företagande. 

Där kan du till exempel läsa:

“Förmåner för egenföretagare – hur funkar det egentligen?”
“Visste du det här om friskvårdsbidrag och naturaförmån?”

“Milersättning, kostförmån och traktamente – allt du behöver veta”

Anmäl dig till Wints mailutskick!