5 saker som kännetecknar en bra ledare

5 saker som kännetecknar en bra ledare

  • People & organisation
  • 15 May
    2019

Vad är det egentligen som gör att ett företag lyckas? Timing på marknaden, kanske? En bra affärsidé, absolut, Duktiga medarbetare, visst. Men för att bli ett framgångsrikt tillväxtbolag krävs framförallt ett fungerande ledarskap – såväl på chefsnivå, som bland övriga anställda. Här listar vi fem egenskaper som kännetecknar en bra ledare.

Det finns många åsikter om vad som gör en bra ledare – och vad som skiljer en ledare från en chef. Enkelt förklarat kan man säga att chef är en titel, medan en ledare är någon som i kraft av sig själv får inflytande över andra människor. En ledare är någon man vill följa, medan en chef är någon man i viss mån måste följa.

I de allra flesta fall synkar de personliga egenskaperna med titeln. De flesta som får en chefsroll får den just för att de är naturliga ledare och därmed också någon som medarbetarna vill följa.

Ledare finns överallt

Om man vill bygga ett framgångsrikt bolag, med potential att växa, krävs att man rekryterar rätt och att man har en personalstyrka med lyhörda ledare såväl på chefs- som på medarbetarnivå. Den slitna klyschan “alla chefer är inte ledare och alla ledare är inte chefer” stämmer nämligen ganska bra. Naturliga ledare finns överallt i företag – inte bara på chefsnivå.

Vill du ha mer tid för ditt ledarskap?

Se hur Wint kan förenkla din vardag.

Vad kännetecknar en bra ledare?

Vare sig du driver bolag, aspirerar på en chefsposition eller helt enkelt vill vara en så stor tillgång som möjligt för din arbetsgivare skadar det inte att fundera över dina egna ledaregenskaper. Vad kan du göra för att bli en så bra ledare som möjligt i din roll?

I en artikel på utbildningsföretaget Framfots hemsida utgår de från konceptet medmänskligt ledarskap och delar med sig av “5 saker som gör dig till en riktigt bra ledare”. Håller du med?

En bra ledare ...

... bygger strukturer som motverkar stress

Det bästa arbetet gör man när man kan vara produktiv, med så lite stress som möjligt i sin vardag. Som chef eller ledare bör du därför vara uppmärksam på vad som orsakar stress för dig och din arbetsgrupp och därefter fokusera på att hitta lösningar som motverkar detta..

Kan ni prioritera annorlunda, fördela om era uppgifter, förtydliga era ansvarsområden eller på annat sätt se till att alla i gruppen känner att de har mandat att arbeta på ett sätt som passar dem?

... vågar ta tag i konflikter

Konflikter kan uppstå på alla arbetsplatser – speciellt om man jobbar under press och känner sig stressad, som i punkten ovan. Därför ingår det i ett bra ledarskap att kunna ta tag i konflikter, innan de blir för infekterade.

Som ledare bör du vara lyhörd för att konflikter kan uppstå och vara noga med att inte ta någons parti innan du fått höra vad båda sidor har att säga. Prata med parterna en i taget och lyssna utan att lägga värderingar i samtalet. Målet är att ni ska kunna lösa konflikten tillsammans så att hela gruppen kan jobba vidare utan fnurror på tråden.

... backar kollegor och medarbetare

De flesta framgångsrika bolag genomsyras av en “laget framför jaget”-mentalitet. När medarbetarna jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål finns potential att nå mycket längre än om samma människor jobbar var för sig.

Som ledare bör du därför sträva efter att lyfta laget och förtydliga att var och ens bidrag är lika viktigt. Lyft dina medarbetare och kollegor ofta och ställ dig bakom dem i alla lägen – även när det blåser tuffare vindar. Speciellt om du är chef – då är det ditt jobb att ta smällarna för din personal.

... bidrar till allas utveckling

När man blir sedd, utmanad och uppmuntrad för sitt arbete trivs man på jobbet. Den ledare som har förmåga att finnas där för alla sina kollegor och uppmuntra deras hårda jobb kommer således att bidra till en positiv och hjälpsam företagskultur – en kultur som i sin tur hjälper företaget framåt.

Dessutom kommer det att gynna dig personligen. När du är samarbetsvillig och generös aktiveras nämligen hjärnans belöningscentrum. Du blir med andra ord lyckligare av att hjälpa andra.

... ger återkoppling. Ofta.

Att få regelbunden återkoppling och bekräftelse från sin chef är något som ofta hamnar högt upp när medarbetare tillfrågas vad som får dem att trivas på jobbet. Ändå är det lätt att just utvecklingssamtal och återkoppling hamnar i skuggan av allt annat som måste göras i verksamheten. Se till att ändra på det!

Om du lägger mer fokus på att ge återkoppling kommer du att få medarbetare som trivs bättre och gör ett bättre jobb. Beröm dina kollegor så ofta du kan, och om du är chef: håll återkommande utvecklingssamtal!

Vill du ha mer tid till att utveckla ditt ledarskap?

Trots att alla vet vikten av ett bra ledarskap är det lätt att saker som utvecklingssamtal, återkoppling på uppgifter, beröm och resursplanering får stryka på foten. Andra saker kommer lätt emellan. Saker som måste göras för att bolaget ska gå runt. Administration, bokföring, kvittoredovisning, momsdeklarationer …

Det krävs tid för att kunna vara en bra ledare – och bra ledare vet att de ska prioritera sitt ledarskap. Därför har vi på Wint utvecklat en tjänst som automatiserar bort tidskrävande administration och tråkig bokföring, så att du kan lägga din tid på viktigare saker. Som att ge återkoppling på förra veckans grymma arbete.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan frigöra tid i din vardag.

Läs också:

“Så blir du framgångsrik i ditt entreprenörskap”

“8 steg för att få ditt bolag att växa”


Anmäl dig till Wints mailutskick!