Därför får Wint-anställda privat sjukvård som förmån

Därför får Wint-anställda privat sjukvård som förmån

  • People & organisation
  • 5 Jun
    2018

Från och med 1 juli 2018 kommer privat vård som betalas av arbetsgivaren att förmånsbeskattas. Anställda på Wint har under flera år erbjudits just en sådan försäkring och detta kommer inte att ändras på grund av det nya beslutet. Vår People Person, Josefine Saraste, förklarar varför.

När Riksdagen fattade beslutet att börja förmånsbeskatta privat vård kom det som en liten kalldusch för många företagare. Skulle man fortsätta erbjuda sin anställda förmånen, eller är det bättre att plocka bort den?

>> Här kan du läsa vår artikel om hur arbetsgivare och anställda påverkas av beslutet. <<

Fördelarna trumfar kostnaden

Även här på Wint började vi förstås att väga för- och nackdelar med att behålla den sjukvårdsförsäkring som ingår i alla Wint-anställdas förmånspaket. Vi insåg dock ganska fort att fördelarna för både oss som arbetsgivare och för våra anställda överväger nackdelarna. Vi kommer därför att låta vårt förmånspaket se ut precis som tidigare.

Det innebär att den privata sjukvårdsförsäkringen finns kvar som en obligatorisk förmån – om man nu kan kalla en så positiv sak som en förmån “obligatorisk”. Vi kommer därmed att få betala lite mer för att erbjuda våra anställda försäkringen och de kommer i sin tur att förmånsbeskattas. Men vi tror ändå att värdet av förmånen trumfar den ökade kostnaden för båda parter.

Snabb behandling ger minskat inkomstbortfall

Tack vare att Wints medarbetare har en privat sjukvårdsförsäkring är de garanterade att snabbt få komma till rätt specialist om sjukdomen eller olyckan skulle vara framme. De kan när som helst ringa till försäkringsbolaget och få råd av en sjuksköterska eller läkare som kan skicka vidare till rätt vårdgivare, vad de än råkat ut för.

På så sätt minskar sjukskrivningstiden, vilket i sin tur minskar våra medarbetares inkomstbortfall så att de har råd att fortsätta ha kul både på jobbet och på fritiden. Att våra medarbetare slipper köa för vård och behandling går dessutom i linje med Wints filosofi om att alla (såväl våra anställda som våra kunder) ska kunna lägga sin tid på rätt saker, som ger energi.

Minskade sjuktal gör gott för företagets ekonomi

De överlägset största fördelarna, och syftet med att erbjuda privat vård som förmån, är att vi drastiskt kan minska sjuktalen hos våra anställda när de får snabb hjälp, slipper vara sjukskrivna i väntan på operation och kan komma tillbaka till jobbet fortare. När vi kan hålla nere sjuk- och rehabiliteringstiden minskar vi arbetsbördan på alla medarbetare och får ett lägre inkomstbortfall, vilket på lång sikt ger bättre ekonomi för hela företaget.

En enda sjukdag beräknas kosta minst 10 procent av månadslönen. Lägg där till kostnader för medarbetare som visserligen är närvarande men som inte kan utföra sitt jobb till 100 procent på grund av något fysiskt eller psykiskt problem.

En sjukvårdsförsäkring är kort sagt ett effektivt sätt att få friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för produktionsbortfall. Därför är det självklart för oss att fortsätta erbjuda privat vård i vårt förmånspaket.

Happy healthy employees make a happy healthy company.

Anmäl dig till Wints mailutskick!