Privat vård blir förmånspliktig – så påverkas du

Privat vård blir förmånspliktig – så påverkas du

  • Ekonomi
  • 4 Jun
    2018

Från och med 1 juli 2018 kommer alla som har en privat sjukvårdsförsäkring genom sin arbetsgivare att förmånsbeskattas för den. Riksdagen har nämligen beslutat att arbetsgivarbetalade premier inte längre kommer att vara skattefria. Sanja Skiljo, auktoriserad redovisningskonsult på Wint, reder ut vad det kommer att innebära.

Den 16 maj i år beslutade Riksdagen att förmåner i form av privat hälso- och sjukvård i Sverige – samt vård och läkemedel utomlands – inte längre ska vara skattefria. Istället ska den som erhåller förmånen betala skatt för den.

Det nya regelverket träder i kraft redan den 1 juli 2018 och kommer att få konsekvenser för såväl den som är arbetsgivare som den som är anställd. Sedan beslutet fattades har jag vid flera tillfällen fått frågor från våra kunder som undrar hur de bör tänka när det gäller att erbjuda privata sjukvårdsförsäkringar som en del av sitt förmånspaket till sina anställda. Så här resonerar jag.

Vilken hatt har du på dig?

Som med de flesta saker som har med företagande och ekonomi att göra så kan man se på den här frågan på två sätt. Om du driver företag är du ju både arbetsgivare och anställd, så det gäller att fundera på vilken hatt du har på dig och vilket som väger tyngst.

Man skulle nämligen kunna hävda att beslutet kommer att få både positiva och negativa följder för såväl arbetsgivare som anställd. Hur du väljer att göra med ditt förmånspaket är med andra ord på många sätt en fråga om tycke och smak.

Så påverkas du som är arbetsgivare

Om du i dagsläget betalar premier för privat hälso- och sjukvård för dig och dina anställda kan du från och med halvårsskiftet få fullt avdrag för betalda premier. Däremot kommer dina underlag för arbetsgivaravgifter att höjas med ett belopp som motsvarar de betalda premierna, eftersom det numera rör sig om en skattepliktig förmån.

Vid första anblicken låter det kanske som att det här blir plus minus noll för dig, men så enkel är tyvärr inte matematiken. Eftersom du måste betala arbetsgivaravgifter på premien kommer kostnaden för att erbjuda förmånen bli lite större för bolaget än tidigare. Men eftersom premien istället blir avdragsgill minskar du samtidigt ditt beskattningsbara resultat. Därför kan man säga att dina arbetsgivaravgifter minus din bolagsskatt blir den totala ökade kostnaden för bolaget.Innan lagändringen betalade man bolagsskatt med 22 procent på premien, men från och med 1 juli kommer du att få betala 31,42 procent i arbetsgivaravgifter. Du som arbetsgivare kommer alltså att få betala 9,42 procent mer än du gör idag om du vill erbjuda dina anställda en privat sjukvårdsförsäkring som förmån.

En förmån är alltid en förmån

Att privat hälso- och sjukvård blir skattepliktig innebär helt enkelt att du kommer att förmånsbeskattas om din arbetsgivare betalar dina försäkringspremier som en del av sitt förmånspaket. Skatten baseras på förmånsvärdet som kommer att motsvara premiens pris.

För att helt eller delvis slippa förmånsbeskattning skulle du som anställd dock kunna minska förmånsvärdet genom ett nettolöneavdrag med motsvarande belopp. Samtidigt är det bra att komma ihåg att förmånen inte blir en dålig deal för dig bara för att du får betala skatt för den. Precis som namnet antyder är en förmån någonting positivt och det är i princip alltid fördelaktigt för den anställde att erbjudas en sådan.

En direkt konsekvens för dig som anställd är dock att den skattemässiga fördelen med löneväxling mot privat sjukvård försvinner. Om du i dagsläget löneväxlar mot privata sjukvårdsförsäkringar, ögonlaseroperationer, IVF-behandlingar eller liknande så kommer de från och med 1 juli bli klassade som skattepliktiga, vilket innebär att du blir förmånsbeskattad om arbetsgivaren betalar dem.

Med andra ord är det hög tid att ta beslut om en eventuell operation eller behandling så fort som möjligt. Om din arbetsgivare har betalat fakturan innan den 1 juli är det nämligen inget som hindrar att ditt bruttolöneavdrag görs direkt eller några månader efter halvårsskiftet.

Läs också: Förmåner för egenföretagare – hur funkar det egentligen?

Finns inga rätt eller fel

Summan av kardemumman är kort sagt att det inte finns några val som är rätt eller fel här.

Som arbetsgivare får du visserligen betala lite mer för att erbjuda privat sjukvårdsförsäkring som förmån, men kanske kan den kostnaden vara värt det om man ser till det mervärde som medföljer? Kanske kan ditt förmånspaket till och med vara en konkurrensfördel vid rekrytering? Och framförallt ökar chanserna att dina medarbetare håller sig fortsatt friska, vilket är mer värt än det mesta.

Även för dig som anställd kommer en privat sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare att medföra en lite större kostnad än tidigare, men den kostnaden är troligtvis bra mycket lägre än om du istället hade betalat motsvarande försäkring för dina egna, redan beskattade, pengar.

Min känsla är helt enkelt att privat vård som förmån är en fortsatt bra grej för såväl arbetsgivare som anställd.

>> Nyfiken på hur vi resonerar kring privat vård i vårt förmånspaket till Wint-anställda? Kolla in den här artikeln! <<

Anmäl dig till Wints mailutskick!