9 skattefria förmåner för dig som driver aktiebolag

9 skattefria förmåner för dig som driver aktiebolag

  • Ekonomi
  • 23 Feb
    2024

Ett generöst förmånspaket kan vara en klar konkurrensfördel vid rekrytering av nya talanger. Men hur funkar det för dig som driver eget aktiebolag? Vilka förmåner kan du erbjuda dig själv? Ja, det ska vi reda ut i den här artikeln. Här är inte mindre än 9 skattefria förmåner för dig som driver aktiebolag.

Men vi tar det från början. För det första: vad är en förmån? Jo, en förmån är en slags ersättning som medarbetarna i ett bolag kan få i annan form än i lön. Kanske har du hört talas om att vissa av dessa är skattefria, medan andra blir beskattade med en så kallad förmånsskatt. 

I den här artikeln delar vi med oss av 9 skattefria förmåner som du som företagare skulle kunna erbjuda dig själv för att helt enkelt spara pengar som privatperson. För du vet väl om att värdet av skattefria förmåner kan nämligen uppgå till tiotusentals kronor per år (!) om du väljer rätt. 

Bara till den som är anställd

Först måste vi dock tydliggöra en sak. De flesta förmåner som kan ges ut skattefritt kan bara ges till anställda! Men du kan vara lugn. Eftersom du driver aktiebolag har du ditt på det torra  – du räknas som anställd och omfattas av möjligheten att få skattefria förmåner. Det är en av fördelarna med att driva aktiebolag snarare än enskild firma eller ett holdingbolag. Man tackar, ja!

En annan sak som är viktig att känna till är att vissa anställningsförmåner måste erbjudas alla anställda i bolaget på lika villkor för att de ska vara skattefria för mottagaren. Detta gäller till exempel förmåner som friskvårdsbidrag eller personalrabatter.

Om du har anställda i bolaget och vill ge dig själv ett skattefritt friskvårdsbidrag måste du alltså erbjuda alla dina medarbetare samma möjlighet. Det betyder dock inte att alla måste utnyttja erbjudandet för att du ska kunna få det skattefritt.

Läs också: Vad är förmåner och förmånsbeskattning?

9 skattefria förmåner du kan erbjuda dig själv

Men så finns också ett gäng anställningsförmåner som kan ges skattefritt, även om de bara skulle erbjudas till vissa anställda – till exempel enbart till dig som ägare. Här är våra 9 utvalda:

1. Gåvor (upp till 550 kronor)

När det lider mot julen är det inte ovanligt att man vill ge sina anställda en gåva. Och det gäller ju även om du är själv i bolaget. Från och med 2024 får du ge en skattefri gåva upp till 550 kronor inkl. moms. Gåvan kan vara vad som helst förutom rena pengar. 

Från och med 2024 får du ge en skattefri gåva upp till 550 kronor inkl. moms
Får jag ge bort en gåva till mina anställda? Självklart! Tänk bara på att gåvan max får kosta 550 kr.

2. Friskvårdsbidrag 

Friskvårdsbidraget kan ändå vara den mest uppskattade förmåner som finns på marknaden. För att friskvårdsbidraget ska räknas som skattefritt får beloppet högst uppgå till 5000 kronor per år (om du är heltidsanställd). Kom dock ihåg att detta är en förmån som alla anställda måste bli erbjudna. Tänk på att om du inte jobbar heltid är det möjligt att få en lägre ersättning eller en del av året. 

3. Fri grupplivförsäkring

Att låta företaget betala premierna för din grupplivförsäkring är inte bara en skattefri förmån för dig – kostnaden är dessutom avdragsgill för bolaget. Kom bara ihåg att om du väljer en grupplivförsäkring som är “väsentligt förmånligare” än motsvarande försäkringar som gäller för statligt anställda så kan du få betala skatt på den överstigande delen av värdet. Här kan du läsa mer om hur Skatteverket resonerar.

Hur funkar det att starta bolag genom Wint?

Jag vill veta mer om erbjudandet!

‍4. Tjänsteresförsäkring, m.m.

Även en rese- och olycksfallsförsäkring som gäller vid resor som du gör i tjänsten är skattefri för dig och avdragsgill för företaget. Och om du skulle vara i behov av vaccinationer inför din tjänsteresa kan de kostnaderna tas av bolaget och behandlas som avdragsgilla personalkostnader, vilka inte innebär någon skatteplikt för dig.

rese- och olycksfallsförsäkring som gäller vid resor som du gör i tjänsten är skattefri för dig och avdragsgill för företaget
Du vet väl om att rese- och olycksfallsförsäkring som gäller vid resor som du gör i tjänsten är skattefri för dig och avdragsgill för företaget?

5. Jubileumsgåva

Jubileumsgåva kan du ge när företaget firar jämt, exempelvis 25, 50, 75 eller 100 år. Här är det även okej att krydda till det lite extra. För att gåvan ska räknas som skattefritt får beloppet högst uppgå till 1650 inklusive moms. Här behöver du dock tänka på att en skattefri jubileumsgåva kan inte lämnas till en anställd tidigare än i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller. 

6. Arbetsredskap 

Kräver ditt arbete särskilda kläder? Självklart kan även dessa räknas som skattefria. De vanligaste arbetsredskapen som de flesta företagare behöver köpa in och oftast kan användas privat utan förmån är dator, mobil, ipad, datorskärm och headset. Anledningen till att just dessa kan användas privat utan förmån är att de är av väsentlig betydelse för den anställde att kunna utföra sitt arbete.

Mer läsning: Milersättning, kostförmåner och traktamente 2024 - allt du behöver veta

‍7. Privata telefonsamtal

Du kan alltid låta företaget stå för dina privata telefonkostnader så länge du har ett företagsabonnemang med en fast kostnad, oavsett hur många samtal som rings.

Abonnemanget ska alltså skrivas på företaget, men du har rätt att använda telefonen privat. Du måste även kunna visa att du har behov av telefonen i jobbet, vilket du som bolagsägare givetvis har. 

Låt företaget stå för dina privata telefonkostnader så länge du har ett företagsabonnemang med en fast kostnad
Mobiltelefon på företaget - som du även kan använda privet, funkar det? Absolut!

8. Terminalglasögon 

Har du ett arbete som kräver mycket skärmtid? Ja, men då gör du rätt i att nyttja förmånen för terminalglasögon. Dessutom räknas även synundersökning för terminalglasögonen som en skattefri förmån. 

9. Företagshälsovård

En stel och värkande kropp på grund av arbete är dessvärre vardagen för många. Därför är det inte så tokigt att kunna dra av sjukvårdsrelaterade kostnader såsom rehabilitering. Du har ju bara en kropp, så ta hand om den. 

En bokföringslösning som sköter allt

Om du tycker att det här med avdrag, förmåner, bokföring och ekonomiadminstration mest känns trist, jobbigt och övermäktigt kan vi på Wint automatiserar bort hela paketet åt dig. Läs gärna mer om IT-konsulten Philips upplevelse av att använda Wint.

Anmäl dig till Wints mailutskick!