Nu kan stressiga bokslutstider bli ett minne blott

Nu kan stressiga bokslutstider bli ett minne blott

  • Entreprenörskap
  • 10 May
    2023

Det mesta talar för att redovisningsbyråer som utvecklar sin tekniska kompetens och anpassar sig till det automatiserade landskapet är de som kommer att lyckas bäst i framtiden. Men trots det har få byråer ännu fullt ut anammat den teknik som står till deras förfogande. Vad beror det på?

Våren och försommaren är en hektisk period i revisions- och rådgivningsbranschen. Byråer går upp i stabsläge och vissa har konsulter som jobbar 60-, 70- eller 80-timmarsveckor för att hinna färdigt med alla bokslut i tid. Orimligt, tycker vi på Wint.

Vi ser istället en framtid där fler byråer har tid att specialisera sig och vinna mark inom områden där deras kompetens behövs – snarare än att jobba med löpande bokföring och stansning av kvitton. En framtid där alla medarbetare kan få en dräglig arbetsbelastning, oavsett tid på året.

Tekniken finns redan här

Många i branschen känner säkert igen sig i den problematik och de planeringsproblem som uppstår i samband med att bokslut ska färdigställas. Timmar som borde vara öronmärkta för värdeskapande rådgivning måste i stället vikas för arbete med bokslut. Men så behöver det ju inte vara. Tekniken för att effektivisera såväl bokföring som bokslut finns redan. Vi på Wint har haft den i flera år.

Men samtidigt är frågan komplex, för trots att det mesta pekar på att framtidens framgångsrika byråer kommer att vara de som anammat tekniken fullt ut är det få som tar steget. Och anledningarna till detta kan vara flera.

Ny samarbetsform, en win-win för alla parter

En vanlig upplevelse som vi på Wint möter är övertygelsen om att konsulten själv måste bokföra underlagen för att kunna känna kunden och tillföra värde. Dessutom finns en rädsla att förlora kontrollen och tappa marknadsandelar till programvaruföretagen.

Och även om detta är farhågor som är lätta att sympatisera med, är det också ett något förlegat sätt att se på sin kundrelation. För visst skulle man väl kunna fördjupa sin relation med kunden om man fick mer tid till att tillföra värde till hens verksamhet?

Det är här Wint kommer in i bilden. Wint är en helt automatiserad bokföringstjänst som i dagsläget hanterar bokföringen för drygt 3 400 företag. Nu har vi även utarbetat en samarbetsform med traditionella redovisningsbyråer som är förmånlig för alla parter – inte minst för slutkunden.

Wint köper delar av traditionella redovisningsbyråers kundstock för att därefter sköta kundens löpande bokföring, lönehantering, deklarationer och bokslut per automatik. Utöver en inledande engångssumma får byrån löpande kickback från Wint så länge kunden fortsätter att använda Wints tjänst. Samtidigt blir det byrån som behåller den personliga kontakten med kunden och kan fortsätta att sälja rådgivningstimmar som vanligt.

Läs också: "Sälj inte din redovisningsbyrå – boosta den med automatisering"

Behåller kundrelationen och slipper bokslutstressen

Fördelarna med detta upplägg är uppenbara både för kunden, som får tillgång till automatiserad bokföring och personlig rådgivning, och för byrån som hakar på. Utöver den ekonomiska uppgörelsen uppstår det verkliga värdet när redovisningskonsulterna i bokslutstider kan jobba med värdeskapande rådgivning i stället för att stressa med att färdigställa bokslutet. Precis som det borde vara, eller hur?

Läs mer om Wints initiativ på wint.se/byrasamarbete

Anmäl dig till Wints mailutskick!