Företagare: Så bör du tänka kring din lön för 2023

Företagare: Så bör du tänka kring din lön för 2023

  • Ekonomi
  • 1 Jan
    2023

Funderar du som företagare på hur du ska göra med lönen för 2023? Vilken nivå är bäst för dig och när på året ska du ta ut en eventuell extralön för att maxa dina möjligheter till utdelning nästa år? Anders Nilsson, skatteexpert på Wint, hjälper dig på vägen.

Många företagare som driver aktiebolag brukar vid årets slut överöses med information om "rätt lön", K10-blanketter och utdelning. Det brukar nämligen vara mycket som ska dubbelkollas och vara rätt innan året är slut för att ge sig själv bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för det nya året.

Men flera av de åtgärder som många gör i december, skulle faktiskt kunna göras redan vid årets början. På så sätt får du till och med bättre koll på ekonomin för året, och slipper stressa lika mycket när det lider mot sitt slut. 

Jag brukar säga att du kan utgå från tre viktiga parametrar när du planerar ditt löneuttag för året: skatt, utdelning och timing. Låt mig förklara hur jag tänker!

1. Skatt – vad får jag för skatten?‍

Oavsett hur mycket lön du plockar ut ur aktiebolaget kommer du att behöva betala skatt på den. Men du kan påverka om du betalar mycket eller mindre skatt, beroende på vilka önskemål du har.

Vill du minimera din skatt?

En av fördelarna med att driva aktiebolag är att du relativt hög grad har möjlighet att styra över din egna lön. Därför brukar de flesta företagare sätta ett maxtak på sin inkomst för att undvika att lönen överstiger gränsen för statlig skatt.

Om du begränsar din årslön till max 613 900 kr under 2023 kommer du undan med att enbart betala kommunalskatt. Det innebär att du kan ta ut drygt 51 100 kr i månaden. På varje krona över brytpunkten måste du dock betala ytterligare 20 % i skatt till staten, vilket inte brukar kännas särskilt lockande.

När inkomsten nått gränsen för statlig skatt är det därför mer fördelaktigt för dig som företagare att göra ytterligare uttag i form av aktieutdelning från ditt bolag (läs mer om hur du maximerar din utdelning i punkt 2).

Eller vill du fokusera på ditt sociala försäkringsskydd?

Att planera sin lön behöver dock inte betyda att du vill undvika att betala skatt. Kanske tillhör du de företagare som gärna betalar några extra tusenlappar i skatt för att få bästa möjliga pensionsgrundande inkomst och socialförsäkringsskydd istället? Då kan du dubbelkolla att din lön når upp i följande nivåer.

Med en årslön på 525 000 kr under 2023 når du upp till den högsta sjukpenninggrundande inkomsten.

Så långt klarar du dig alltså undan statlig skatt. För att få maximal pensionsgrundande inkomst krävs dock en lön på 599 250 kr i år, vilket motsvarar en månadslön på drygt 49 900 kr. Till skillnad från tidigare år är alltså nivån för allmän pension lägre än brytgränsen för statlig inkomstskatt.

Vill du minimera din administration?

Se hur Wint kan hjälpa dig

Planera din utdelning genom att ta “rätt lön”

Du som är ägare i ett fåmansaktiebolag och som har haft ett positivt klirr i kassan under åren har rätt att plocka ut en aktieutdelning upp till ett visst belopp – ett så kallat gränsbelopp – som bara beskattas med 20 %. På så sätt kan du maxa din privata ekonomi utan att höja lönen så att den går över brytpunkten för statlig skatt.

Hur hög utdelning kan jag ta?

Hur högt just ditt gränsbelopp för utdelning är kan beräknas utifrån två olika regler: förenklingsregeln eller huvudregeln.

Förenklingsregeln baserar sig på ett schablonbelopp och då finns det inget krav på lön. För 2024 uppgår detta belopp till 204 325 kr om du är ensam ägare av bolaget den 1 januari 2024. Inte illa, men det kan faktiskt bli mer än så om du använder dig av den lite krångligare huvudregeln.

För att få fram ditt gränsbelopp för 2024 med hjälp av huvudregeln måste du bland annat ta hänsyn till vilken lön du själv plockat ut under 2023 – “rätt lön” – samt bolagets sammanlagda löner för året. För 2023 behöver du personligen plocka ut en årslön som motsvarar 445 800 kr + 5 % av bolagets totala kontanta löner. Om det endast är du som tar ut lön ur bolaget så innebär detta att du behöver ta ut minst 470 000 kr, eller ca 39 200 kr per månad.

Om du däremot har anställda så ökar summan av bolagets kontanta löner, vilket innebär att du också måste höja din lön för att maxa utdelningsutrymmet. Har bolaget löner på 800 000 kr så behöver din lön vara 486 000 kr och så vidare. Det viktiga att tänka på när du ökar din egen lön är att du även ökar bolagets totala löner. Detta innebär att om det saknas 100 000 kr på din lön, så behöver du öka lönen med 105,3 %, det vill säga 105 300 kr, på grund av regeln om 5 % av totala löner. ‍

Tänk på! Om du har köpt (eller kommer att köpa) ett bolag under 2023 som redan har betalat ut löner under året, innan du blev ägare, så blir det lite mer komplicerat. Då rekommenderar vi dig att söka rådgivning för att säkerställa att det blir rätt.‍

Uppfyller du lönekravet ovan och äger hela bolaget själv får du tillgodoräkna dig hälften av lönerna som gränsbelopp. Om du som enmansföretagare till exempel tar ut en lön på 40 000 kr per månad så blir det 480 000 kr i kontant bruttolön (som det heter på skattespråk) vilket ger dig ett gränsbelopp i K10an på 240 000 kr – den summa du kan ta ut i utdelning som bara beskattas med 20 %.

Skillnaden mellan schablonregeln och huvudregeln är inte så stor vid lägsta nivån, men i takt med att lönerna ökar i bolaget och du har anställda som får lön så kan detta beloppet bli riktigt stort. Det finns även ett tak på hur mycket lön du behöver ta. Det ligger på på 713 280 kr, men det är aktuellt först när bolagets kontanta löner överstiger 5,4 miljoner kronor.‍

TIPS! Testa vår lönekalkylator där du kan räkna ut vad du bör ta ut i lön

Funderar du som företagare på hur du ska göra med lönen för 2024? Vilken nivå är bäst för dig och när på året ska du ta ut en eventuell extralön för att maxa dina möjligheter till utdelning nästa år? Anders Nilsson, skatteexpert på Wint, hjälper dig på vägen.
En jämn lön fördelad över året kan alltså ha många fördelar, så försök kika på vilken lön som är bäst för dig redan vid årets början.

3. Ta ut lönen vid rätt tillfälle

Många företagare är försiktiga med bolagets kostnader och tar ofta ut mindre lön i början av året för att sedan ta en stor lön i november eller december. Det brukar ske i samband med när man börjat räkna på sin K10. Hade det dock inte varit skönt att få en jämn och stadig lön varje månad? Kolla gärna en gång till under punkt 1 och 2 ovan för att se vilken lön som är bäst för dig på helår, och ta sedan ut en jämn lön under hela året.

Något annat som kan vara värt att tänka på är att den skatt som dras på lönen baseras på hur mycket lön du tar ut respektive månad. Detta innebär att det kommer dras för mycket källskatt de månader som du tar ut hög lön och de pengarna får du tillbaka först i samband med nästa års inkomstdeklaration. Det går förvisso att jämka sin skatt hos Skatteverket så ditt bolag inte behöver dra lika mycket källskatt när du tar ut extralön men det är enkelt att missa att uppdatera detta och tjänsten är inte heller öppen i december, när de flesta egenföretagare vill ta ut sin extra lön för att nå upp till K10:ans löneunderlag.

En jämn lön fördelad över året kan alltså ha många fördelar, så försök kika på vilken lön som är bäst för dig redan vid årets början.

4. När kan jag ta utdelning?

Till skillnad från lön som du själv väljer hur mycket du vill ta varje månad så kan du inte ta ut utdelning på samma sätt. Detta är tydligast för nystartade bolag då det som kan tas ut i utdelning är tidigare års vinst. Så säg att du tar ut lön varje månad under 2023 ur ditt bolag, så kan du först under våren 2024 ta ut en utdelning baserat på vinsten från 2023. Beslutet om utdelning tas normalt i samband med att årsredovisningen upprättas och bolagsstämma hålls.

Det är inte tillåtet att lämna utdelning på vinsten under innevarande år utan det måste ske efter att det i årsredovisningen framgår att det finns så kallade fria vinstmedel – det vill säga resultatet i bolaget efter att skatten räknats bort.

Vill du fördjupa dig ännu mer i detta?

I mitten av januari höll jag i ett webinar om just lön för 2023. Under 45 minuter pratade jag om hur du optimerar din lön, hur K10 fungerar samt ytterligare saker som kan vara bra att tänka på kring lön och pension så här i början på året. Fyll i formuläret för att ladda ner webinaret.

Fyll i formuläret för att ta del av webinaret

Anmäl dig till Wints mailutskick!