Finns det alternativ till gammaldags bokföring?

Finns det alternativ till gammaldags bokföring?

  • Ekonomi
  • 26 Mar
    2018

Det här med vem som gör vad i ekonomibranschen är ingen självklarhet. Vem är det egentligen som sköter din bokföring – revisorn eller redovisningskonsulten? Och måste man ha båda två? Måste man ha någon av dem över huvud taget? Daniel Johansson, CEO på Wint och auktoriserad revisor sedan många år, reder ut begreppen.

Har du någon gång sagt att du lämnar in dina kvitton till din revisor för bokföring varje månad? Har du koll på att du inte alls gör det? En av de vanligaste missuppfattningarna jag stött på under mina år som ekonom är nämligen den om att redovisningskonsult och revisor är olika ord för samma sak. Men även om det missförståndet i grunden inte spelar så stor roll är skillnaden faktiskt väldigt stor.

Läs också: "Årsredovisning & budget – allt du behöver veta"

Den ena utför, den andra granskar

Det enklaste sättet att förklara skillnaden mellan de två är att säga att redovisningskonsulten utför, medan revisorn granskar.

Det är alltså redovisningskonsulten som tar emot dina kvitton, fakturor och andra verifikat för att bokföra dem på dina olika bokföringskonton. Det är oftast också redovisningskonsulten som gör ditt bokslut, din inkomstdeklaration samt din momsdeklaration.

Revisorns roll är istället att granska det arbete redovisningskonsulten gjort, för att kunna utfärda ett oberoende granskningsintyg som intygar att siffrorna har bokförts på ett korrekt sätt. Just det faktum att revisorns intyg ska vara oberoende betyder att hen inte själv får ha utfört de tjänster som ska granskas, till exempel ett bokslut eller en årsredovisning.

Man skulle kunna jämföra det med att redovisningskonsulten är hantverkaren du anlitar för att bygga eller reparera ditt hus, medan revisorn är besiktningsmannen som kommer och granskar så att huset är korrekt byggt och säkert att bo i.

Dags att starta bolag

Få ett gratis!

Måste du ha båda?

Betyder detta alltså att du måste ha både en redovisningskonsult och en revisor? Svar, nej. Även om båda kan vara bra att använda som bollplank eller rådgivare finns det många företagare som faktiskt väljer bort såväl redovisningskonsulten som revisorn. Och det är helt okej för de flesta.

Det finns dock vissa bolag som enligt lagen måste ha en revisor som granskar deras bokföring. Det gäller till exempel om man driver ett publikt aktiebolag eller ett aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelser.

Man måste också ha en revisor om man driver ett aktiebolag som under två år på raken uppfyller minst två av följande tre villkor (det måste vara samma två villkor båda åren):

1. Bolaget säljer för mer än 3 miljoner om året

2. Bolagets medelantal anställda är tre

3. Bolaget har en balansomslutning som överstiger 1,5 miljoner.

Om du inte uppfyller ovanstående kriterier måste du alltså inte anlita en revisor som granskar din bokföring, men det är fortfarande helt okej att göra det – om du väljer att sköta din bokföring själv kan det till och med vara att rekommendera.

Rent juridiskt finns nämligen inga som helst krav på att du måste ha en redovisningskonsult som sköter din bokföring, hur stort eller litet ditt företag än är. Kanske har du, liksom många andra egenföretagare, valt att själv hantera din bokföring i början, för att undvika den utgift det innebär att leja ut en sådan tjänst? Det är helt okej. 

Många inser dock att risken att någonting blir fel i bokföringen ökar drastiskt när man gör den själv. Dessutom tar den egna hanteringen tid som man istället hade kunnat lägga på att dra in pengar till sin verksamhet. Därför väljer många ganska snart att leja ut hela eller delar av sin bokföring på en redovisningskonsult, både för att slippa lägga tiden och för att försäkra sig om att alla siffror hamnar på rätt plats.

Läs också: "5 vanliga missar företagare gör med årsredovisningen"

Det finns ytterligare ett alternativ

Men. En sån här redogörelse vore inte komplett utan att nämna ytterligare ett alternativ till att göra bokföringen själv eller att anlita en redovisningskonsult – nämligen att automatisera bokföringen. Vi på Wint har sedan länge insett att merparten av de uppgifter som idag utförs av en redovisningskonsult faktiskt kan automatiseras och skötas av ett digitalt system. Därför har vi utvecklat ett sådant.

Du som överväger att anlita en person som kan hjälpa dig med bokföringen skulle alltså lika gärna kunna anlita Wint. Då behöver du själv göra minsta lilla (faktiskt mindre än om du hade anlitat en redovisningskonsult), samtidigt som du kan känna dig säker på att din ekonomihantering hela tiden blir korrekt utförd. Att bokföringen dessutom sker i realtid och att du kan följa din ekonomi i användbara rapporter är en annan grym bonus.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din bokföring och ekonomihantering!

Anmäl dig till Wints mailutskick!