5 vanliga missar företagare gör med årsredovisningen

5 vanliga missar företagare gör med årsredovisningen

 • Ekonomi
 • 28 Apr
  2020

Driver du ett aktiebolag? Då har du alldeles säkert koll på att det varje år ska upprättas en årsredovisning över det gångna räkenskapsåret. Men vad behöver man ha koll på när man upprättar en sådan? Och hur undviker man att få tillbaka den för rättelse när man väl skickat in till Bolagsverket? Vi har listat fem vanliga missar du bör se till att undvika.

En gång per år är det lag att alla Sveriges aktiebolag ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen är en sammanställning av räkenskapsåret och syftar till att ge en helt korrekt bild av verksamhetens resultat och mående. När den kommer Bolagsverket tillhanda blir den en offentlig handling, därför finns det lagar och regler exakt hur en årsredovisning ska upprättas. 

De olika delarna som hör årsredovisningen till är:

 • Förvaltningsberättelsen
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Noter

Bolagsverket vill ha din årsredovisning senast sju månader efter att ditt räkenskapsår är slut, och för att slippa få den i retur har vi i den här artikeln samlat några vanliga missar företagare gör med årsredovisningen – och hur du kan undvika dem. 

1. Stäm av alla konton och upprätta ett bokslut

Årsbokslutet är en sammanställning av den löpande bokföringen som har skett under året. Man upprättar ett årsbokslut för att skapa en helhetsbild över hur det har gått för företaget, och det är bokslutet som sedan ligger till grund för siffrorna som du sammanfattar i årsredovisningen.

När man stämmer av den löpande bokföringen tar man fram underlag som kan förklara saldona på de balanskonton där man har affärshändelser.

Enklast är att man månadsvis stämmer av kontona så att inga underlag saknas. Då slipper man göra ett stort jobb när man ska stänga böckerna vid räkenskapsårets slut och årsbokslutet ska sammanställas. Alla siffror som presenteras i bokföringen (och således bokslutet) skall nämligen kunna styrkas med ett underlag, och att leta efter underlag för något som skedde på bankkontot i november när det är maj är inte helt enkelt – det kan många företagare vittna om. 

Det finns bokföringstjänster på marknaden som sköter månadsavstämningar automatiskt varje månad (eller till och med i realtid). Kan vara bra att veta om du efter det här räkenskapsåret skulle bestämma dig för att du inte vill sitta med avstämningar någonsin igen.

Ska vi höras om din ekonomihantering?

Ja, kontakta mig!

2. Revisionsberättelse – krävs det för ditt bolag?

En vanlig miss företagare gör när de upprättar sin årsredovisning är att missa revisionsberättelsen, dvs en sammanfattning av revisorernas granskning av bokslutet. 

Alla bolag med krav på revisor måste ha en revisionsberättelse med i sin årsredovisning. Sedan några år tillbaka behöver dock inte alla aktiebolag ha en revisor. Beroende på hur stor verksamhet du har får du nämligen driva ett aktiebolag utan en sådan.

För att behöva upprätta en revisionsberättelse ska ditt bolag de två senaste räkenskapsåren nå upp till minst två av de här gränsvärdena:

 • Bolaget har fler än 3 anställda
 • Bolaget har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

3. Var säker på utdelningen

När årsredovisningen skall skrivas under hålls en årsstämma. Det är där och då man beslutar hur man ska disponera aktiebolagets vinst eller förlust. 

Har bolaget gått med vinst och en utdelning är aktuell, är det datumet för årsstämman som avgör vilken dag det räknas att man får utdelningen. En vanlig miss är att man inte tänker på att utdelningen ska beskattas även om den ligger kvar i bolaget. Så har man fattat ett beslut på årsstämman om att ta utdelning, så beskattas man för det året efter, oavsett om pengarna ligger kvar i bolaget eller inte. Man kan heller inte ångra en utdelning i efterhand.

Att tänka på: Nu när läget är som det är och 2020 blir ett minst sagt annorlunda år, råder Wints ekonomer att vara försiktig med utdelning och istället lägga eventuellt överskott i periodiseringsfonder. Det innebär att man skjuter fram skatten på resultatet för 2019, för att kunna möta eventuella förluster för 2020.

4. Stämmer alla siffror?

När man checkar av sin årsredovisning är det så klart viktigt att siffrorna stämmer, och något som man bör hålla koll på är balansomslutningen. 

Balansomslutning är ett krångligt ord som syftar till tillgångar och skulder i balansräkningen. Man pratar ibland om att balansräkningen delas upp i två sidor: tillgångssidan och skuldsidan. Till skuldsidan räknas även det egna kapitalet.

Summan av respektive sida i balansräkningen utgör alltså själva balansomslutningen. För att den ska stämma ska summan av båda sidor vara lika stor.

5. Glöm inte bifoga relevanta dokument

Bolagsverket kräver att du skickar in en balans- och resultaträkning, och godkänner inte att du skickar in balans- och resultatrapport. Har du koll på skillnaden? 

En balans/resultatrapport är det du vanligtvis får ut ur bokföringsprogrammet. Det är en rapport på kontonivå, medan en balans/resultaträkning är en komprimerad sammanställning av tillgångar och skulder. Tänk på det när du plockar ut dina dokument.

Men det absolut smidigaste är så klart om du slipper göra alla de här punkterna själv. När du använder Wints helhetstjänst för din ekonomihantering så ingår både årsbokslutet och årsredovisningen i månadskostnaden, tillsammans med allt annat som rör bolagets ekonomi. 

Så om du nästa år vill vara säker på att inte göra några missar med årsredovisningen – använd Wint, så slipper du tänka på vare sig löpande bokföring, moms, betalningar, deklarationer eller årsredovisningar. Anmäl intresse redan idag så hjälper vi dig att komma igång.

Läs också: Kan årsboksluten bli klara tidigare?

Anmäl dig till Wints mailutskick!