Företagare: vad är rätt lön för dig under 2022?

Företagare: vad är rätt lön för dig under 2022?

  • Ekonomi
  • 20 Jan
    2022

En stor fördel med att driva företag är att du har möjlighet att planera din egen lön – och på så sätt maximera såväl pengarna i fickan och pensionen som underlaget för nästa års utdelning. Men hur bör du tänka kring lönen? Vilken nivå är bäst för dig och när på året skall du ta ut en eventuell extralön för att maxa dina möjligheter till utdelning nästa år? Anders Nilsson, skatteexpert på Wint, hjälper dig på vägen.

Den sista månaden innan ett årsskifte brukar du som driver aktiebolag överösas med information om K10-blanketter, utdelning och “rätt lön”. Det brukar nämligen vara mycket som ska dubbelkollas och vara rätt innan året är slut för att ge sig själv bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för det nya året.

Men visste du att flera av de åtgärder som många gör i december, faktiskt skulle kunna göras redan vid årets början? Genom att planera din lön tidigt får du till och med bättre koll på ekonomin för året, och slipper stressa lika mycket när det lider mot sitt slut. 

Jag brukar säga att du kan utgå från tre viktiga parametrar när du planerar ditt löneuttag för året: skatt, utdelning och timing. Låt mig förklara hur jag tänker!

1. Skatt – vad får jag för skatten?

Oavsett hur mycket lön du plockar ut ur bolaget kommer du att behöva betala skatt på den. Du kan dock påverka om du betalar mycket eller mindre skatt, beroende på vilka önskemål du har.

Vill du minimera din skatt?

En av fördelarna med att driva företag är just att man i relativt hög grad har möjlighet att styra över sin egen lön. Därför brukar de flesta företagare sätta ett maxtak på sin inkomst för att undvika att lönen överstiger gränsen för statlig skatt.

Om du begränsar din årslön till max 554 900 kr under 2022 kommer du undan med att enbart betala kommunalskatt. Det innebär att du ska ha tagit ut drygt 46 200 kr i månaden. På varje krona över brytpunkten måste du dock betala ytterligare 20 % i skatt till staten, vilket inte brukar kännas särskilt lockande.

När inkomsten nått gränsen för statlig skatt är det därför mer fördelaktigt för dig som företagare att göra ytterligare uttag i form av aktieutdelning från ditt bolag (läs mer om hur du maximerar din utdelning i punkt 2).

Eller vill du fokusera på ditt sociala försäkringsskydd?

Att planera sin lön behöver dock inte betyda att du vill undvika att betala skatt. Kanske tillhör du de företagare som gärna betalar några extra tusenlappar i skatt för att få bästa möjliga pensionsgrundande inkomst och socialförsäkringsskydd istället? Då kan du dubbelkolla att din lön når upp i följande tre nivåer:

Med en årslön på 386 400 kr under 2022 har du nått upp till den högsta sjukpenninggrundande inkomsten. Nästa steg handlar om att få högsta möjliga föräldrapenninggrundande inkomst. Då måste du ta ut 483 000 kr i år.

Så långt klarar du dig alltså undan statlig skatt. För att få maximal pensionsgrundande inkomst krävs dock en lön på 572 600 kr i år, vilket motsvarar en månadslön på cirka 47 700 kr. Detta innebär att du överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt med ca 1 500 kr per månad. Men det kanske det kan vara värt?

Vill du minimera din administration?

Se hur Wint kan hjälpa dig

2. Planera din utdelning genom att ta “rätt lön”

Du som är ägare i ett fåmansaktiebolag och som har haft ett positivt klirr i kassan under åren har rätt att plocka ut en aktieutdelning upp till ett visst belopp – ett så kallat gränsbelopp – som bara beskattas med 20 %. På så sätt kan du maxa din privata ekonomi utan att höja lönen så att den går över brytpunkten för statlig skatt. 

Hur hög utdelning kan jag ta?

Hur högt just ditt gränsbelopp för utdelning är kan beräknas utifrån två olika regler: förenklingsregeln eller huvudregeln.

Förenklingsregeln baserar sig på ett schablonbelopp och då finns det inget krav på lön. För 2023 uppgår detta belopp till 195 250 kr om du är ensam ägare av bolaget per den 1 januari 2023. Inte illa, men det kan faktiskt bli mer än så om du använder dig av den lite krångligare huvudregeln.

För att få fram sitt gränsbelopp för 2023 med hjälp av huvudregeln måste man bland annat ta hänsyn till vilken lön man själv plockat ut under 2022 – “rätt lön” – samt bolagets sammanlagda löner för året. 

För 2022 behöver du personligen plocka ut en årslön som motsvarar 426 000 kr + 5 % av bolagets totala kontanta löner. Om det endast är du som tar ut lön ur bolaget så innebär detta att du behöver ta ut minst 448 500 kr, eller ca 37 400 kr per månad.

Om du däremot har anställda så ökar summan av bolagets kontanta löner, vilket innebär att du också måste höja din lön för att maxa utdelningsutrymmet. Har bolaget löner på 800 000 kr så behöver din lön vara 466 000 kr och så vidare. Det viktiga att tänka på när du ökar din egen lön är att du även ökar bolagets totala löner. Detta innebär att om det saknas 100 000 kr på din lön, så behöver du öka lönen med 105,3 %, det vill säga 105 300 kr, på grund av regeln om 5 % av totala löner. 

Tänk på! Om du har köpt (eller kommer att köpa) ett bolag under 2022 som redan har betalat ut löner under året, innan du blev ägare, så blir det lite mer komplicerat. Då rekommenderar vi dig att söka rådgivning för att säkerställa att det blir rätt.

Uppfyller du lönekravet ovan och äger hela bolaget själv får du tillgodoräkna dig hälften av lönerna som löneunderlag. Om du som enmansföretagare till exempel tar ut en lön på 38 000 kr per månad så blir det 456 000 kr i kontant bruttolön (som det heter på skattespråk) vilket ger dig ett löneutrymme i K10an på 228 000 kr – den summa du kan ta ut i utdelning som bara beskattas med 20 %.

Skillnaden mellan schablonregeln och huvudregeln är inte så stor vid lägsta nivån, men i takt med att lönerna ökar i bolaget och du har anställda som får lön så kan detta beloppet bli riktigt stort. Det finns även ett tak på hur mycket lön du behöver ta. Det ligger på på 681 600 kr, men det är aktuellt först när bolagets lönekostnader är en bit över 5 miljoner kronor.

3. Ta ut lönen vid rätt tillfälle

Många är försiktiga med bolagets kostnader och tar ofta ut mindre lön i början av året för att sedan ta en stor lön i november eller december när man börjat räkna på sin K10. Men hade det inte varit skönt att få en jämn och stadig lön varje månad? Kolla gärna en gång till under punkt 1 och 2 ovan för att se vilken lön som är bäst för dig på helår, och ta sedan ut en jämn lön under hela året.

I samband med Corona blev vikten av regelbunden lön allt för tydlig för en del företagare i samband med det stöd som Tillväxtverket gav för korttidspermittering. De kollade nämligen på en så kallad jämförelsemånad (vilken var 3 månader innan bidragsperioden) och hade du för låg lön den månaden så satte det taket för bidraget. Att ta ut lön efter hur försäljningen har gått på sistone kan därmed göra att du inte får ta del av vissa bidrag som du normalt har rätt till.

Något annat som kan vara värt att tänka på är att den skatt som dras på lönen baseras på hur mycket lön du tar ut respektive månad. Detta innebär att det kommer dras för mycket källskatt de månader som du tar ut hög lön och de pengarna får du tillbaka först i samband med nästa års inkomstdeklaration. 

Det går förvisso att jämka sin skatt hos Skatteverket så ditt bolag inte behöver dra lika mycket källskatt när du tar ut extralön men det är enkelt att missa att uppdatera detta och tjänsten är inte heller öppen i december, när de flesta egenföretagare vill ta ut sin extra lön för att nå upp till K10:ans löneunderlag.

En jämn lön fördelad över året kan alltså ha många fördelar, så försök kika på vilken lön som är bäst för dig redan vid årets början.

När kan jag ta utdelning?

Till skillnad från lön som du själv väljer hur mycket du vill ta varje månad så kan du inte ta ut utdelning på samma sätt. Det som delas ut är nämligen årets vinst, eller det som är sparat från tidigare år. Så säg att du tar ut lön varje månad under 2022 ur ditt bolag, så kan du först under våren 2023 ta ut en utdelning baserat på vinsten från 2022. Beslutet om utdelning tas normalt i samband med att årsredovisningen upprättas och bolagsstämma hålls.

Det är inte tillåtet att lämna utdelning på vinsten under innevarande år utan det måste ske efter att det i årsredovisningen framgår att det finns så kallade fria vinstmedel – det vill säga resultatet i bolaget efter att skatten räknats bort.

4. Hur Covid-19 påverkar möjligheter till utdelning

Det har nu gått nästan 2 år av pandemin där företag och branscher har drabbats olika hårt. Om ditt bolag erhållit stöd under pandemin eller kan komma att behöva söka stöd i framtiden så bör du kontrollera vilka krav som gäller för just de stöden. Det har så här långt nämligen funnits speciella regler kring både utdelning och extra löneutbetalningar för att komma upp i K10ans löneunderlag, om du samtidigt sökt stöd för din verksamhet.

Vill du fördjupa dig ännu mer i detta?

I mitten på januari höll jag ett uppskattat webinarie på just det här temat. Under en dryg timme pratade jag om ovanstående ämnen, samt ytterligare saker som kan vara bra att tänka på kring lön och pension så här i början på året.

Missade du det webinariet? Ingen fara! Fyll i dina uppgifter i formuläret här nedanför så skickar jag en videoinspelning till din inkorg snabbare än du kan säga kapitalförsäkring!

Fyll i formuläret för att få en inspelning av webinariet!

Anmäl dig till Wints mailutskick!