Vem gör vad?

Vi på Wint levererar en helhetslösning för ditt företags hela ekonomihantering, inklusive bokföring, deklarationer och bokslut. Men vissa saker kan vi förstås inte göra utan lite hjälp från dig.

Därför är det viktigt att vi är överens om vem som gör vad. Annars blir det lätt väldigt otydligt och risk att saker faller mellan stolarna. Här förtydligar vi vem som gör vad, när det ska göras och vem som ansvarar för att det blir gjort.

Kvitton

 • Du som kund ansvarar för att skicka in kvitton löpande, efter varje inköp.
 • Wint ansvarar för att  bokföra inskickade kvitton. Detta görs dagligen.
 • Wint ansvarar för utbetalning av utlägg*. Detta görs  löpande.

* Egna utlägg
Hos Wint jobbar vi med privata/egna utlägg för mindre inköp. Det innebär att alla på ditt företag gör köp med privata kort (debet eller kredit) och fotar sina kvitton med appen. Beloppet utbetalas redan samma dag och hamnar på personens konto inom några bankdagar.

Leverantörsfakturor

 • Du som kund ansvarar för att klassificera och attestera fakturor. Du ska få en notis i appen när en faktura kommit in, men du ansvarar för att löpande hålla koll på din att göra-lista i appen.
 • Wint ansvarar för att bokföra fakturor. Detta görs dagligen.
 • Wint ansvarar för att betala dina fakturor genom en filöverföring till din bank. Detta görs löpande.
 • Wint ansvarar för att bokföra genomförda betalningar. Detta görs dagligen.

Kundfakturor

 • Du som kund ansvarar för att skicka kundfakturor när du vill ha betalt.
 • Wint ansvarar för att stämma av ditt bankkonto och bokföra dina kunders betalningar. Bokföringen sker dagligen.
 • Du som kund ansvarar för att hantera påminnelser vid utebliven betalning. (Wint kommer dock att meddela dig om en betalning uteblivit så att du själv kan välja hur du vill hantera ärendet.)

Övrig bokföring

 • Du som kund ansvarar för att löpande ladda upp övriga bokföringsunderlag i Wints system så att det tillgängliga materialet alltid är uppdaterat.
 • Wint ansvarar för bokföring av periodiseringar och avskrivningar. Detta sker  månadsvis.
 • Wint ansvarar för att stämma av bokföringen mot ditt bankkonto. Detta sker veckovis.

Skatteverket

 • Wint sköter din momsdeklaration, månadsvis eller kvartalsvis, beroende på vad du valt.
 • Wint sköter din deklaration av arbetsgivaravgifter varje månad.
 • Wint tar hand om betalning av skattedeklaration, månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad du valt.
 • Wint ansvarar för att stämma av ditt skattekonto. Detta sker månadsvis.

Lön

 • Du som kund ansvarar för att förse Wint med underlag för löneberedning. Detta ska ske senast den 5:e varje månad. (Rutiner sätts upp med Wints löneteam i samband med uppstart.)
 • Wint ansvararför löneberedning, månadsvis.
 • Wint sköter bokföring av lön och semesterskuld, månadsvis.
 • Wint tar hand om utbetalning av lön, månadsvis.
 • Wint  ansvarar för att skicka in kontrolluppgifter för lön till Skatteverket. Detta sker årsvis – senast den 31 januari.
 • Wint ansvarar för rapportering av löner till Fora (vid behov). Detta sker årsvis.

Dagskassa (om du har sådan)

 • Du som kund ansvarar för att varje dag skicka in din dagskassa till Wint.
 • Wint ansvarar för att bokföra dina inbetalningar. Detta sker dagligen.

En gång i månaden 

 • Wint ansvarar för att göra avstämning & analytisk granskning av din bokföring.

En gång om året

 • Wint ansvarar för att lämna in bokslut och årsredovisning.
 • Wint ansvarar för att lämna in årsstämmoprotokoll.
 • Wint ansvarar för att lämna in bolagsdeklaration.
 • Wint kan även hjälpa dig att fylla i och lämna in din K10 om så önskas. Pris för detta offereras separat.

Svårare än så behöver det inte vara

Om vi kommer överens om att lösa våra respektive uppgifter kommer detta att gå som en dans. Vi ser fram emot att hjälpa dig med din ekonomihantering framöver!