Välkommen till den automatiserade sidan!

Först och främst: Vi är så glada att du är här. Från och med nu kommer ditt företagande bli både enklare och roligare. Det blir nämligen så när du kan fokusera på det du gör riktigt bra och överlåter ekonomihanteringen åt oss.

För att vi ska kunna automatisera så mycket som möjligt av ditt bolags ekonomi behöver vi emellertid reda ut vem som sköter vad, när det ska vara gjort och vem som är ansvarig för vilken del. Ja du hör ju, saker riskerar att bli röriga annars. Låt oss gör det nu direkt.

Kvitton

Vi gillar när det är enkelt. Därför har vi vårt eget Wintkort med integration direkt mot Wint. Alla köp med Wintkortet registreras automatiskt i Wint och ett kvittoutkast skapas upp i din Att göra-lista, för att underlätta din hantering av kvitton.

Om ni väljer att göra egna utlägg ska det vara lika okrångligt att få tillbaka pengar som det är att dra kortet. Wint rekommenderar egna utlägg för mindre inköp. Det betyder att alla på ditt företag kan göra köp med sitt privata betalkort och sedan får tillbaka pengarna till samma konto inom ett par dagar.

Du gör

Vid köp med Wintkortet får du en to-do med ett kvittoutkast i appen. Ladda upp bild på kvittot i to-do:n och skicka in. Vid privata utlägg, fota kvittot direkt när du får det i handen. I appen anger du vad kvittot avser och att betalsättet är eget utlägg, sen är det bara att skicka in. Att hålla på med kostnadsställen och sånt är helt frivilligt. Kom ihåg att spara dina kvitton någonstans.

Wint gör

Vi ansvarar för att bokföra dina inskickade kvitton löpande. Vid egna utlägg betalas summan ut till personens bankkonto efter att utbetalningen har attesterats. Detta sker inom några bankdagar.

Leverantörsfakturor

Automatiska funktioner gör det smidigare än smidigast att hantera leverantörsfakturorna.

Du gör

Först och främst behöver du adressändra dina post-, mail- och e-fakturor hos dina leverantörer. Det är själva grunden till att det sen blir så smidigt. Alla dina leverantörsfakturor kommer nämligen in i Wint genom vår inläsningscentral.

När du får en notis i din Att-göra-lista går du in i Wint och klassificerar, periodiserar och attesterar dina fakturor. Sedan betalar du dem med ett klick.

Wint gör

Vi ansvarar för att betala, bokföra och arkivera. Detta sker löpande.

Kundfakturor

Det härligaste med att ha utfört ett jobb är att få fakturera.

Du gör

När du utfört ett jobb och vill ha betalt ansvarar du för att skapa och skicka fakturan. Det är även du som ser till att rätt information finns på fakturan. Fakturorna skapar du enkelt direkt i systemet. Det du behöver göra är att fylla i vad du sålt och för hur mycket.

Om det är aktuellt för din verksamhet ansvarar du för att periodisera kundfakturorna.

Wint gör

Wint ansvarar för att stämma av ditt bankkonto och bokföra dina kunders betalningar. När inbetalningen sker via bankgiro bokförs detta per automatik dagligen. Krävs manuell hantering sker detta i samband med att bankkontot stäms av.

Om en faktura inte blivit betald i tid berättar vi det för dig. Då får du en notis och kan själv bestämma om du vill prata med kunden, skicka en påminnelse direkt eller låta ärendet gå till inkasso. Notiserna dyker upp i din Att-göra-lista på startsidan på Wint, och som mail till dig.

Övrig bokföring

Du gör

Helt ärligt borde det inte vara så mycket mer att bokföra, men ibland händer det att du som företagare du gör något som inte har med fakturor eller kvitton att göra. Då behöver vi få in underlagen även för detta löpande. Du är med andra ord ansvarig för att löpande ladda upp övriga bokföringsunderlag i Wints system.

Wint gör

Vi ansvarar för bokföringen och att löpande stämma av den mot ditt bankkonto. 

Skatteverket

Som företagare behöver du emellanåt ha kontakt med Skatteverket. Fast det mesta sköter vi.

Wint gör

Wint sköter din momsdeklaration, månadsvis eller kvartalsvis, beroende på vad du valt.
Wint sköter din deklaration av arbetsgivaravgifter varje månad.
Wint tar hand om betalning av skattedeklaration, månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad du valt.
Wint ansvarar för att månadsvis stämma av ditt skattekonto.

Lön

Oavsett om det bara är du i företaget eller om du har anställda är det en fördel om lönen kommer när den ska.

Du gör

Du är ansvarig för att rapportera in löneunderlag. Detta ska ske senast den 5:e varje månad (rutiner sätts upp med Wints löneteam i samband med uppstart).

Wint gör

Wint ansvarar för månadsvis löneberedning.
Wint sköter bokföring av lön och semesterskuld, månadsvis.
Wint tar hand om utbetalning av lön, den 25:e varje månad. Du som kund ska alltså inte göra egna utbetalningar av lön, detta sköts av Wint.

Wint ser till 

Vi ansvarar för att löpande göra avstämning och analytisk granskning av din bokföring.

En gång om året

Wint ansvarar för att upprätta årsbokslut och årsredovisning.
Wint ansvarar för att ladda upp årsredovisning till Bolagsverket så att du kan signera fastställelseintyget.
Wint ansvarar för att ta fram årsstämmoprotokoll.
Wint ansvarar för att lämna in bolagsdeklaration.
Wint kan även hjälpa dig att fylla i och lämna in din K10 om så önskas. Pris för detta offereras separat.

Svårare än så behöver det inte vara

Nej, det behöver faktiskt inte det. Med koll på läget kommer detta gå som en dans och vi ser fram emot att hjälpa dig med din ekonomihantering framöver!