Våra underbiträden

Wint är en heltäckande tjänst för ditt bolags ekonomi. Och för att kunna täcka upp alla delar behöver vi ibland ta hjälp av leverantörer. Det kan vara allt från att vi köper in molntjänster för att vår redovisningstjänst ska fungera till att vi använder program eller konsulter som hjälper oss i vår verksamhet.

Gemensamt för många av våra leverantörer är att de behöver behandla några av de personuppgifter som vi fått av dig för att kunna sköta ditt bolags redovisning. Enligt GDPR kallas dessa leverantörer för underbiträden och du hittar en lista över vilka våra underbiträden och de uppgifter de har tillgång till här.

Wints underbiträden