Passar Wint för ditt bolag?

Wints tjänst funkar bäst när vi kan automatisera alla flöden i våra kunders ekonomihantering. Därför fokuserar vi bara på verksamheter där vi kan göra just det.

Kan ditt bolag använda Wint?

För att Wints automatiserade flöden ska fungera för ditt bolag behöver det uppfylla följande:

Kom igång med Wint!