FAQ

Kom igång som kund

Holdingbolag betalar 770 kr/mån hos Wint. Hur får jag det priset?

Ett holdingbolag är per definition ett bolag som äger aktier i andra bolag och därför oftast inte bedriver någon egen verksamhet. För att erbjudas vårt pris till holdingbolag ska ditt bolag uppfylla samtliga nedanstående kriterier:

  1. Bolaget är inte momsregistrerat alt. är registrerat för årsmoms
  2. Bolaget är inte registrerat som arbetsgivare
  3. Har få bokföringshändelser