Vad innebär AGI-reglerna för dig som är arbetsgivare?

Vad innebär AGI-reglerna för dig som är arbetsgivare?

  • Ekonomi
  • 15 Nov
    2018

Har du hört talas om arbetsgivardeklaration på individnivå, eller AGI? De nya reglerna som enligt Skatteverket är den största förändringen inom lönehantering sedan 1980-talet. De påverkar troligtvis dig. Vi förklarar varför.

Från och med årsskiftet 2018/2019 slopar Skatteverket systemet med att du som arbetsgivare ska skicka in en kontrolluppgift om dina anställda i slutet av varje år. Istället ska dina löneutbetalningar redovisas varje månad – och på individbasis.

Vad betyder det?

Rent konkret betyder det att du i din arbetsgivardeklaration från och med årsskiftet ska redovisa två typer av uppgifter till Skatteverket varje månad: huvuduppgift och individuppgifter.

Huvuduppgiften är företagets sammanlagda arbetsgivaravgifter samt skatteavdrag för månaden, medan individuppgifterna består av i princip alla ersättningar, förmåner och skatteavdrag på individnivå.

Det betyder också att varje månads utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag måste stämma överens med vad du har deklarerat för varje anställd varje månad. De månatliga arbetsgivardeklarationerna kommer nämligen att fungera som en slags kontrolluppgift för de anställda.

Varför införs AGI?

En stor anledning till att arbetsgivardeklarationerna ska göras på individnivå är för att öka tydligheten i vad som betalas ut och till vem.

Tidigare har man som arbetsgivare kunnat rapportera en klumpsumma varje månad – utan att koppla sina arbetsgivaravgifter och skatteinbetalningar till specifika personer – vilket gjort det svårt för Skatteverket att upptäcka vilka som inte gör rätt för sig. Med de nya reglerna kommer både företagen själva och Skatteverket enkelt kunna stämma av så att saker ser rätt ut månad för månad.

Vad innebär det för mig som arbetsgivare?

Rent krasst kommer AGI att innebära att du har fler uppgifter som ska rapporteras till Skatteverket varje månad, så om du inte redan använder dig av ett fungerande lönesystem kan det vara en god idé att fundera över ett sådant.

I och med att dina anställdas lönespecifikationer från och med årsskiftet kommer att fungera som ett slags kontrolluppgift är det också viktigt att alla uppgifter rapporteras rätt från början. Utrymmet för att korrigera felaktiga uppgifter genom att göra justeringar i kommande månads arbetsgivardeklaration – om man till exempel betalat för mycket i lön eller dragit för lite i skatt – försvinner nämligen i stort sett helt och hållet.

Tänk på!

Det kan vara bra att redan nu i december informera dina medarbetare om den här förändringen eftersom det blir viktigare att de kontrollerar sin lönespec varje månad, så att de kan göra dig uppmärksam på eventuella misstag innan du skickar in och signerar din arbetsgivardeklaration.

Låter det krångligt?

Känns detta som en alldeles för tuff nöt att knäcka? Då kan det kanske vara idé att ta in hjälp utifrån - och varför inte passa på att automatisera hela din ekonomi på samma gång?

Wint är en automatiserad tjänst som gör bokföring- och ekonomiarbete löpande lätt. I de allra flesta fall behöver du inte göra mer än att godkänna i telefonen. När det gäller löner rapporterar du och dina medarbetare era avvikelser som vanligt, men arbetsgivardeklarationen (både huvuduppgifterna och individuppgifterna) tar Wint hand om åt dig.

Lockande? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Anmäl dig till Wints mailutskick!