Nya karensregler sedan årsskiftet – så påverkas du som arbetsgivare

Nya karensregler sedan årsskiftet – så påverkas du som arbetsgivare

  • People & organisation
  • 22 Feb
    2019

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya karensregler vid sjukdom. Istället för den tidigare karensdagen beräknas ett karensavdrag proportionerligt utifrån den anställdes arbetsvecka. Jenny Lilléus, lönespecialist på Wint, går igenom hur det fungerar.

I samband med årsskiftet gjordes justeringar i sjuklönelagen när det gäller reglerna kring karensavdrag. De nya reglerna innebär att den tidigare karensdagen slopas och att den som är sjukskriven får sjuklön redan från och med den första timmen av sin sjukskrivning.

Däremot ska ett karensavdrag göras från sjuklönen – detta beräknas utifrån den anställdes genomsnittliga veckoersättning. På så sätt menar man nämligen att karensavdraget ska bli mer rättvist och förutsägbart för arbetstagare med obekväma arbetstider och anställningsformer som frångår det normala.

De nya reglerna innebär dock att du som arbetsgivare behöver tänka lite annorlunda än tidigare när du gör bolagets löner. I nedanstående exempel går jag igenom hur du kan räkna, men kom ihåg att du som är bunden av kollektivavtal i första hand ska följa avtalets bestämmelser.

Vill du slippa krångel när lönen ska betalas ut?

Se hur Wint kan hjälpa dig

Proportionerliga avdrag

De tidigare karensreglerna innebar ju att alla som sjukskrev sig hade en första karensdag innan sjuklönen började betalas ut – oavsett om man jobbade heltid, deltid, arbetade skift eller var timanställd.

De nya reglerna innebär istället att karensavdraget ska uppgå till 20 procent av den anställdes genomsnittliga veckoersättning i form av sjuklön. Avdraget är alltså inte kopplat till den första sjukdagen utan ställs i proportion till den anställdes arbetstid, så att hen inte förlorar mer pengar om hen skulle vara sjuk en dag då hen skulle ha jobbat kväll eller långpass.

För de allra flesta kommer de nya reglerna inte att innebära någon skillnad. Den som jobbar lika många timmar varje dag och är sjuk en hel dag får samma avdrag som tidigare. Om arbetstagaren bara skulle vara sjuk en del av arbetsdagen kommer karensavdraget dock att göras även nästkommande arbetsdag för att komma upp i ett avdrag som motsvarar fullt karensavdrag.

Så här räknar du

För att räkna ut hur stort karensavdrag du ska göra för en anställd som varit sjuk måste du först räkna ut hur många timmar hen jobbar en genomsnittlig arbetsvecka. Kika på den anställdes schema eller utgå från vad som står i avtalet. Multiplicera sedan detta med 52 för att få fram antalet timmar på ett år.

Därefter ska du räkna ut sjukavdrag respektive sjuklön utifrån din medarbetares årslön. Låt oss säga att din medarbetare arbetar i snitt 30 timmar per vecka (1 560 h/år) och har en månadslön på 25 000 kr (300 000 kr/år).

För att få fram sjukavdraget kan du då dividera den sammanlagda årslönen med den sammanlagda årsarbetstiden, i det här fallet 300 000/1 560=192,31. Sjukavdraget är alltså 192,31 kr/h. För att få fram din anställdes sjuklön kan du multiplicera sjukavdraget med 0,8, vilken ger en sjuklön på 153,85 kr/h, i vårt exempel.

Slutligen ska vi också räkna fram själva karensavdraget, som alltså ska utgöra 20 procent av sjuklönen för en genomsnittlig vecka. Multiplicera 153,85 (sjuklön per timme) med 30 (genomsnittlig arbetsvecka), så får du fram 4 650,50 kr. Detta är sjuklönen för en genomsnittlig vecka. Denna summa ska sedan multipliceras med 0,2 för att få fram karensavdraget. I det här fallet blir det 923,1 kr.

Räkneexempel – Arbetstagaren är sjuk en hel vecka

Om din medarbetare är sjuk en hel vecka, dvs samtliga 30 timmar, kommer din uträkning att se ut såhär:

Räkneexempel – Arbetstagaren är sjuk en och en halv dag

När medarbetaren kommer till jobbet på morgonen, men tvingas gå hem efter halva dagen (i det här fallet efter 3 h) och sedan stannar hemma hela påföljande dag, kommer din uträkning att se ut enligt följande:

Räkneexempel – Arbetstagaren är sjuk en halv dag

Om din medarbetare skulle gå hem efter halva dagen, men friskna till över natten och vara tillbaka på jobbet dagen därpå, räknar du ut hens avdrag så här:

Verkar det krångligt?

När du automatiserar din redovisning med Wint så ingår lönehanteringen i vår helhetstjänst. Då räcker det med att rapportera in sjukfrånvaron så ser vi till att både karensavdrag, sjuklön och andra lönedetaljer blir rätt. Dessutom tar vi hand om utbetalningarna åt dig. Anmäl intresse idag så berättar vi mer!

Anmäl dig till Wints mailutskick!